Nieuwe versie protocol

Nieuwe versie protocol

Het Kabinet heeft het OMT advies overgenomen om de quarantaine voor kinderen jonger dan 4 jaar te laten vervallen, ongeacht of zij huisgenoot of nauw contact zijn, omdat deze kinderen een erg kleine rol spelen in de transmissie van het coronavirus. Tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon is wel het advies voor deze kinderen om contact met personen met een verhoogd risico op ernstig verloop te vermijden en om bij het ontstaan van (milde) klachten thuis te blijven en te testen via de GGD. 

De quarantaineadviezen zoals die nu binnen het handelingsperspectief of stappenplan gelden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar blijven wel gehandhaafd.

Download hier de documenten:

Coronavirus