Nieuwsbericht

Vakantiewerk in de kinderopvang

Vakantiewerk in de kinderopvang

De zomervakantie dient zich weer aan en in de kinderopvang zal er weer (veel) vraag ontstaan naar bol-studenten die vakantiewerk verrichten.

In artikel 9.6.3 van de cao Kinderopvang is kortweg geregeld wanneer en onder welke voorwaarden BOL-studenten (dus geen BBL, derde leerweg of duale route)  formatief kunnen worden ingezet in de zomervakantie met een arbeidscontract op hun stagelocatie. 

Echter, volgens de GGD GHOR geeft de Wet kinderopvang aan dat alleen de formatieve inzet mogelijk is van een stagiair of beroepskracht in opleiding, zoals gedefinieerd in die wet. BOL-ers die hun stage hebben afgerond, zijn geen stagiair meer volgens de definitie in de wet. Dus als het stagecontract is afgelopen, wordt de BOL-er niet langer op de ‘stagelocatie’ ingezet conform artikel 9.6.3, maar gewoon op een arbeidsplaats waar de student niet via de opleiding aan verbonden is. Wij hebben eerder aan de MBO- raad gevraagd om medewerking bij het verlengen van stagecontracten in de zomervakantie. De MBO raad gaf daar echter geen positief advies over aan de scholen.

Als gevolg van de coronacrisis hebben veel studenten vertraging opgelopen in hun beroepspraktijkvorming (bpvo) – stages.

Het “onderwijscluster Welzijn” van de MBO Raad heeft in maart 2020 een positief advies gegeven voor verlenging van de bpvo tot de laatste dag van de zomervakantie. Als scholen meewerken aan de verlenging van de bpvo zal de bereikbaarheid voor en begeleiding van de student vanuit de school wel goed geregeld moeten zijn.

Behalve het benutten van stageperiodes in weekenden en vakanties, worden de scholen in het servicedocument 5.1 aangemoedigd de mogelijkheden tot verruiming voor de bpvo te benutten. het geven van praktijkopdrachten bij bijbanen van studenten is daar één van en biedt ook  mogelijkheden voor het inzetten van BOL-studenten in de zomer.