Uitrol zelftesten 99% geleverd aan de (uitpandige) kinderopvang

09 juni 2021

Uitrol zelftesten 99% geleverd aan de (uitpandige) kinderopvang

In de afgelopen weken is hard gewerkt aan de uitrol van de zelftesten voor de kinderopvang en het onderwijs. Het gaat om drie verschillende trajecten en routes waarover wij graag kort een update op geven.

Het is goed om te weten dat dit hele traject weken heeft geduurd om voor te bereiden waarbij het steeds de vraag was of er tijdig voldoende zelftesten beschikbaar waren en of het logistiek haalbaar was. In die lijn is ervoor gekozen om steeds bij de grootst mogelijke besmettingshaard te beginnen en daarna de volgende grootste etc. Dat betekent dat eerst duidelijk werd dat er (tijdig) voldoende testen beschikbaar waren voor de basisscholen met inpandige kinderopvang. Over het algemeen zijn daar meer kinderen en volwassenen samen dan in een gemiddelde kinderopvanglocatie. Belangrijk was dat de kinderopvang ook mee zou testen omdat dan een hele locatie preventief gebruik kon maken van de zelftesten.

Daarna werd duidelijk dat er ook voldoende zelftesten voor de overige (uitpandige) kinderopvanglocaties beschikbaar zouden zijn en is die route ook opgezet. Feitelijk is deze uiteindelijk als route 1 uitgeleverd vanwege de meivakantie waardoor scholen niet aanwezig waren.

Ook voor de gastouderopvang was voldoende voorraad aanwezig, zodat ook deze route in gang gezet kon worden.

Route 1: uitpandige kinderopvang (niet in een school gevestigde locaties)
Alle kinderopvanglocaties die niet gevestigd zijn in een school hebben per houder de zelftesten geleverd gekregen. Daarbij is in eerste instantie 10% niet bereikt, waarop een nieuwe actie is uitgezet om te checken of de gegevens goed zijn. Inmiddels is deze 10% nogmaals aangeboden en nog eens 9% uitgeleverd, wat betekent dat 99% van deze kinderopvang bereikt is, een heel hoog bereik.

Route 2: inpandige kinderopvang (in een school gevestigd)
Aan alle scholen is een voorraad zelftesten geleverd voor zowel de school als de kinderopvang in de scholen. Over deze route heeft ons een aardig aantal meldingen bereikt dat de kinderopvang de testen niet ontving. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste werd de eerste route eerder geleverd waardoor het leek dat de kinderopvang via het onderwijs niets ontvangen had, maar later alsnog geleverd kreeg. De andere reden is dat er niet of niet voldoende testen door het onderwijs aan de kinderopvang gegeven worden. Het is belangrijk hier echt bij de school over aan te kloppen, er moet echt gedeeld worden en als zij onvoldoende testen ontvangen hebben voor henzelf en de kinderopvang hebben zij een meldpunt waar dat gemeld kan worden.

Door ons is dit punt herhaaldelijk aangekaart bij het ministerie van OCW en zij hebben dit zeer duidelijk opgenomen in de (oorspronkelijke) communicatie aan het onderwijs (https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Tweede-brief-zelftesten-primair-en-speciaal-onderwijs.pdf) dat dit gedeeld moet worden en in een volgende brief aangegeven dat gemeld kan worden als er onvoldoende is ontvangen. Wij adviseren jullie sterk om bij onvoldoende ontvangen testen via het onderwijs echt (eventueel opnieuw) aan te kloppen. Het onderwijs krijgt hierover ook nog een extra notificatie om te zorgen voor de inpandige kinderopvang. De kans is groot dat er nog na geleverd kan worden. Kortom los het niet zelf op met de via de andere route geleverde zelftesten, dan kom je echt tekort.

Route 3: gastouderopvang
Alle gastouders hebben de zelftesten op het thuisadres ontvangen in dezelfde week dat Route 2 werd geleverd en zijn daarmee nog heel snel geleverd waardoor het ook nog nuttig is.

Hopelijk kunnen we met deze zelftesten besmettingen en quarantaines zoveel mogelijk voorkomen.

Gerelateerde dossiers Coronavirus