Koppeling gewerkte uren over 2020 verruimd

21 januari 2021

Koppeling gewerkte uren over 2020 verruimd

Vanwege de Coronapandemie en de sluiting van de kinderopvang in het voorjaar als gevolg daarvan, heeft de staatssecretaris besloten de koppeling gewerkte uren voor het recht op kinderopvangtoeslag in 2020 te verruimen. Dit staat in een besluit tot wijziging van het Besluit Kinderopvangtoeslag 2020.

Ouders hebben per maand tot maximaal 230 gewerkte uren recht op kinderopvangtoeslag. Het aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt is normaal gesproken gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. Het aantal uren kinderopvang dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag is dan gelijk aan 140% van de gewerkte uren bij dagopvang en gastouderopvang (0-4 jaar), en 70% van de gewerkte uren bij buitenschoolse opvang en gastouderopvang (4-12 jaar). Hierbij geldt een maximum van 230 uren kinderopvangtoeslag per kalendermaand. De normen van 140% en 70% worden voor 2020 losgelaten.

In plaats daarvan komen werkende ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag voor het maximum van 230 uren kinderopvang per kalendermaand voor die maanden waarin zij arbeid verrichten. Deze maatregel is tijdelijk en is alleen van toepassing in berekeningsjaar 2020.

Meer weten? Download hier het wijzigingsbesluit Kinderopvangtoeslag 2020.

Gerelateerde dossiers Politiek & Wetgeving Belastingdienst