Verzamelbrief Kinderopvang

02 juli 2020

Verzamelbrief Kinderopvang
#BKnieuws

Staatssecretaris Van Ark heeft ter informatie een verzamelbrief Kinderopvang naar de Kamer gestuurd. In deze brief wordt naast de complimenten voor de positieve inzet van de gehele branche bij de Corona crises de volgende punten behandeld:

 • monitor implementatie IKK
 • de gastouderopvang
 • het experiment meertalige dagopvang
 • bewegen in de kinderopvang
 • verdere optimalisering continue screening
 • arbeidsmarkt kinderopvangsector
 • verbetertraject kinderopvangtoeslag
 • het onderzoek kostprijs kinderopvang
 • Onderzoek bevorderen kinderopvang onder ouders met lage sociaal-economische status (ses)
 • betere informatie voor ouders over de kwaliteit
 • brieven die wij voornemens zijn om in de komende periode naar de Kamer te versturen

Download hier de gehele brief.

Gerelateerde dossiers Coronavirus