Nieuwsbericht

Staatssecretaris Van Ark informeert de kamer over ontwikkelingen in de kinderopvang in brief

In de verzamelbrief Kinderopvang van 19 december 2019 informeert staatssecretaris Van Ark de leden van de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen met betrekking tot de kinderopvang. Deels als uitwerking van de toezeggingen die gedaan zijn in het Algemeen Overleg kinderopvang in juni 2019 en het VAO kinderopvang in september 2019. Deze toezeggingen hadden betrekking op de ontwikkeling van de uurprijzen in de kinderopvang, de informatievoorziening aan ouders over private-equity in de kinderopvang en de stand van zaken rond de acties die voortkomen uit de taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs. De staatssecretaris geeft in de brief tevens informatie over de stand van zaken op enkele andere trajecten, namelijk; de doorontwikkeling van ‘In-één-oogopslag’ en de monitor voorschoolse voorziening voor peuters.

Bekijk hier de bijlagen van de Verzamelbrief Kinderopvang.

Beleid & Kwaliteit