Kosten en tarieven kinderopvang stijgen harder dan toeslagtarief

06 december 2019

Kosten en tarieven kinderopvang stijgen harder dan toeslagtarief

Meer dan driekwart van de kinderopvangondernemers verwacht voor 2020 een kostenstijging van 3% of meer. De gemiddelde tariefstijging voor 2020 komt op 3,6%, zo blijkt uit een peiling van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK). Het maximumtarief voor de kinderopvangtoeslag stijgt echter met minder dan 2%. Magda Heijtel, directeur BK: 'Doordat de kosten voor ondernemers en de tarieven voor ouders, harder stijgen dan het toeslagtarief, worden met name de lagere inkomens de dupe.'

Meer dan de helft van de kinderopvangondernemers hanteert in 2020 een tariefstijging tussen de 2,5% en 5%. Ongeveer 1 op de 5 aanbieders verhoogt de tarieven met meer dan 5%. Dit komt naar voren in een representatieve enquête onder leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang over de kosten- en tariefontwikkeling in 2020. Op basis van deze enquête wordt de gemiddelde tariefstijging voor 2020 geraamd op 3,6%. De toeslagtarieven worden in 2020 met slechts 1,9% verhoogd. Het deel van het opvangaanbod dat niet meer gedekt wordt door de toeslagregeling was al toegenomen in 2019. Dit in 2020 dus verder toenemen.

Na-ijleffect van IKK in 2020
Bijna de helft (45%) van de aanbieders van kinderopvang heeft hogere kosten van de nieuwe kwaliteitsregels (IKK) dan in de tarieven van 2019 waren verwerkt. Deze kinderdagverblijven zullen de tarieven in 2020 extra verhogen om de IKK kosten alsnog te dekken. Een deel van de tariefstijging in 2020 is door dit na-ijleffect van IKK te verklaren.
De prognose kostenontwikkeling (AYIT consultancy en MTH accountants adviseurs) voorspelde in september 2019 een stijging tussen de 3 en 5%.

Meerkosten Stint meestal niet doorbelast
Meer dan de helft van de kinderdagverblijven die gebruik maken van Stints hebben de extra vervoerskosten door het Stint-verbod niet doorberekend in hun tarieven. Soms is gekozen voor alternatieve vervoersregelingen die geen extra kosten met zich meebrengen (“wij zijn gaan lopen”) en soms geeft men aan dat de extra kosten slechts tijdelijk van aard zijn omdat de verwachting is dat de Stints binnenkort weer inzetbaar zijn.

Toeslagtarieven sluiten niet aan op praktijk
De meeste ondernemers geven aan dat de toeslagtarieven niet meer aansluiten op de praktijk. Enkele ondernemers geven aan dat zij in 2020 voor het eerst de uurtarieven boven het toeslagtarief hebben moeten vaststellen. "Door onze tariefstijging komt ons uurtarief boven de toeslagvergoedingen. Dat wordt een drempel voor de laagste inkomens om gebruik te maken van kinderopvang," zo laat een ondernemer weten. Aanbieders waarvan de uurtarieven al boven het toeslagtarief zitten, melden dat zij het verschil tussen de werkelijke tarieven en de toeslagtarieven toenemen.


De enquête-uitkomsten zijn voor leden toegankelijk in het dossier Ondernemerschap onder het kopje documenten.

Gerelateerde dossiers Ondernemerschap