‘Waar is de BK in de strijd tegen personeelstekorten?’

‘Waar is de BK in de strijd tegen personeelstekorten?’

Waarschijnlijk de meest urgente kwestie in de sector is het nijpende personeelstekort: het tekort aan pedagogisch medewerkers is hoger dan het lerarentekort. En terwijl wij daarover niet zoveel publiceren, zetten wij ons op allerlei manieren in om dit tekort aan te pakken. Dat doen wij veelal via het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang waar wij deel van uit maken, maar ook door op het hoogste politieke niveau te spreken over dit specifieke probleem.

Eerder deze maand spraken we met staatssecretaris Van Ark (SZW) over wat Den Haag kan betekenen bij het aanpakken van het personeelstekort. Inmiddels is er erkenning gekomen voor de urgentie van de problematiek – eerder dit jaar werd door SZW namelijk nog verondersteld dat het personeelstekort ‘wel meeviel’. In het gesprek met de staatssecretaris van 4 september jl.  bleek de politieke wil aanwezig te zijn om bij te dragen aan een oplossing en de aanpak van de arbeidsmarktproblematiek te faciliteren. Deze ontmoeting met de staatssecretaris was een rechtstreeks gevolg van het Algemeen Overleg Kinderopvang in juni waarvoor wij samen met BOinK een brandbrief naar de Tweede Kamerleden hadden gestuurd.

Onze lobby bij SZW en Kamerleden gaat ook over andere onderwerpen, maar de arbeidsmarktproblematiek is daarvan het meest urgent. Daarom hebben wij de contacten met VNO-NCW geïntensiveerd. De grootste werkgeversorganisatie van Nederland ondersteunt ons bij ons pleidooi voor het belang van goede, maar ook toegankelijke kinderopvang. Die toegankelijkheid staat mede onder druk op het moment dat er niet voldoende personeel te vinden is. VNO-NCW ziet bovendien vanuit hun bredere netwerk hoe personeelstekorten in verschillende sectoren enerzijds problematisch zijn, maar anderzijds ook hoe deze op innovatieve wijze aangepakt kunnen worden. Die kennis kunnen en zullen wij waar mogelijk gebruiken.

Naast lobby, helaas altijd een proces van lange adem en beperkte zichtbaarheid, zitten we als BK ook in het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang, waarvoor de personeelstekorten in de woorden van voorzitter Ramon Rikken ‘prioriteit nummer 1, 2 en 3’ zijn. Zo investeert het Arbeidsmarktplatform vooral in een imagocampagne om de aantrekkelijkheid van het beroep van Pedagogisch Medewerker te vergroten, initieert het onderzoeken naar oorzaken van en oplossingen voor de arbeidsmarktproblematiek, die inspirerend kunnen werken en biedt het handvatten voor werkgevers die te maken hebben met vacatures.

De BK zet dus via verschillende kanalen in op de aanpak van personeelstekorten. Via het Arbeidsmarktplatform en via lobbytrajecten. Bovendien zullen we ook in onze externe berichtgeving blijven benadrukken dat het tekort aan pedagogisch medewerkers per saldo groter is dan het lerarentekort en tegelijkertijd dat kinderopvang een vak is: een schitterend vak.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit geen directe oplossing is voor de steeds nijpender problemen van onze individuele leden. Die problemen baren ook ons grote zorgen, voor de leden zelf, maar ook met het oog op de gevolgen van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van kinderopvang. Wij  bespreken oplossingsmogelijkheden hiervoor met onze belangrijkste partners en zullen binnenkort een netwerkbijeenkomst voor leden beleggen om kennis en ervaringen te delen en met elkaar de  oplossingsrichtingen verder te bespreken.

Arbeidszaken & Cao Ondernemerschap