Praktische informatie voor uitbreiding uren VE

Praktische informatie voor uitbreiding uren VE

Het Ondersteuningstraject urenuitbreiding VE voor aanbieders heeft twee handreikingen voor kinderopvangondernemers ontwikkeld. In deze handreikingen vindt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden om u te ondersteunen bij de uitbreiding van het peuteraanbod met voorschoolse educatie (VE). U leest wat u moet weten en wat u moet doen om de urenuitbreiding succesvol en tijdig te implementeren.

Op 1 augustus 2020 wordt het Wijzigingsbesluit urenuitbreiding voorschoolse educatie van kracht. Vanaf die datum zijn gemeenten verplicht om doelgroeppeuters van 2,5 – 4 jaar 960 uur VE aan te bieden. De uitbreiding van het aantal uren VE heeft gevolgen voor de organisatie van het aanbod. Ook heeft het consequenties voor het aantal uren en de werktijden van de pedagogisch medewerkers.

De Handreiking Uitbreiding uren VE bevat een stappenplan en tijdsindicatie voor de implementatie. Verschillende varianten worden toegelicht. Welke overwegingen spelen een rol bij de keuzes die de ondernemer moet maken? En welke consequenties heeft dat?

In de Handreiking Uitbreiding personele uren VE staan informatie en tips over de uitbreiding van de personele uren en de rol van de OR of PVT daarbij. 

Het Ondersteuningstraject urenuitbreiding VE voor aanbieders wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door Brancheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland in samenwerking met het GOAB-ondersteuningstraject (www.goab.eu).

Voor- en Vroegschoolse Educatie