Internetconsultatie Ouderparticipatiecrèches online

25 juli 2019

Internetconsultatie Ouderparticipatiecrèches online

Wij nodigen onze leden van harte uit te reageren op de wijziging van de Wet Kinderopvang inzake ouderparticipatiecrèches (OPC’s) die 24 juli jl. ter internetconsultatie is aangeboden. Deze wetswijziging moet de status van OPC’s formaliseren binnen het stelsel van de formele kinderopvang. De BK acht dit een inbreuk op het gelijke speelveld binnen de kinderopvang en een diskwalificatie van het vakmanschap dat toebehoort aan onze sector: kinderopvang is een vak.

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst, 2017-2021’, heeft het kabinet vastgelegd het bestaansrecht van de OPC’s te willen behouden en daartoe de positie van de OPC’s te gaan formaliseren. De aangeboden internetconsultatie is het gevolg van dit voornemen van de regering. Voor OPC’s geldt dat er op twee kwaliteitseisen een uitzondering wordt geregeld. OPC’s hoeven, in tegenstelling tot alle andere kinderopvangorganisaties, niet te voldoen aan het criterium voor vaste gezichten en er geldt geen opleidingseis voor ouders die op de groep staan.

Als BK staan wij voor het vakmanschap in de sector en voor kwalitatief goede kinderopvang, die ouders ondersteunt zodat arbeid en zorg voor kinderen goed gecombineerd kunnen worden. Tegelijkertijd stimuleren dagopvang, BSO en de gastouderopvang de kindontwikkeling, juist als gevolg van de professionaliteit van de pedagogisch medewerkers en gastouders in de sector. De BK betreurt dan ook dat het kabinet OPC’s, waar geen getrainde professionals op de groep staan, formeel gelijk wil stellen aan de professionele kinderopvang.

Laat als professionele kinderopvangorganisatie uw mening horen en stuur een reactie op de consultatie in. Tot 4 september 2019 kan er gereageerd worden op de voorgenomen wetswijziging. 

Gerelateerde dossiers Politiek & Wetgeving Wet Kinderopvang