Nieuwsbericht

Convenant Stint

Mede dankzij onze lobby in de Tweede Kamer moet de minister de komende jaren ruimte bieden voor een Stint die maximaal 10 kinderen kan vervoeren. Wij voorzien dat deze periode 3 jaar in beslag zal nemen, omdat pas in een volgende kabinetsperiode een minister dit kan gaan aanpassen. Daar spelen ook de onderzoeken een rol in waar we nog steeds op wachten: het Nederlands Forensisch Instituut en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Deze worden in het late najaar verwacht. Op basis daarvan kunnen we onze lobby inrichten en voortzetten.

Het convenant met de sector legt vast onder welke voorwaarden een eventuele Stint voor maximaal 10 personen toegelaten kan worden, zodat deze veilig gebruikt kan worden. Dit staat los van de beoordeling van de aanvraag van de fabrikant bij de RDW

Lastig bij de onderhandelingen was de onduidelijkheid over de rol van de GGD. De 25 regio’s van de GGD worden vertegenwoordigd door haar branche/koepel organisatie GGD-GHOR. Het is moeilijk om van GHOR directe duidelijkheid te krijgen over hun reguliere controle taken m.b.t. de kinderopvang, waar ook de controle op de nieuwe afspraken voor de Stint in moeten passen.

Wij hebben expliciet geweigerd een formele controlerol in de naleving van de Stint afspraken op ons te nemen. De drie sectororganisaties in de Kinderopvang: BOINK,BMK en BK stellen een commissie in die gaat toezien op het verloop van de schriftelijke steekproeven die het Waarborgfonds Kinderopvang onder Stint houders gaat houden.

Het is een hele intensieve onderhandeling geweest, onder de omstandigheden hebben we het maximale er uit kunnen halen, en voor de komende jaren gebruik van de Stint voor maximaal 10 kinderen veilig weten te stellen.

In de zomer zullen we de leden van de BK op de hoogte houden van de vorderingen -vooral de formele afhandelingen- waarmee de Stint in het najaar op de weg kan komen. We zullen er voor zorgen dat ons bureau leden actief kan informeren over procedures ook met betrekking tot rijvaardigheidstoetsen.

Lees hier de kamerbrief stand van zaken convenant Stint. Het convenant is hier te downloaden. 

Personenvervoer