Position Paper BK: ‘De feiten spreken voor zich’

Position Paper BK: ‘De feiten spreken voor zich’

In aanloop naar het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer van donderdag 16 mei a.s. over private equity in de Kinderopvang, geeft de Brancheorganisatie Kinderopvang haar visie in een position paper over de sector en de rol van private equity daarin.

Uitgangspunt van het position paper zijn de geschiedenis, de feiten en cijfers over de sector: zoals bijvoorbeeld de gemeten kwaliteit. Ook de rechtsvormen en financiële kengetallen komen aan bod. Daarbij houden we uiteraard rekening met het zeer diverse en fijnmazige karakter van de kinderopvangsector en de meerwaarde die de verschillende opvangvormen met zich meebrengen.

De diverse kinderopvangsector is, wat de BK betreft, gebaat bij duurzaamheid, kundig leiderschap, good governance, sterk overheidsbeleid gericht op stabiliteit en continuïteit en de inzet van investeerders die zich voor langere termijn committeren aan de sector.

Op vrijdag 17 mei a.s. zullen wij voor onze leden een verslag van het Rondetafelgesprek publiceren.