Verbetertraject toeslagregeling

Verbetertraject toeslagregeling

Nu het wetsvoorstel voor Directe Financiering in april 2018 door de staatsecretaris is afgeblazen wordt er binnen de huidige toeslagsystematiek gekeken naar mogelijke verbeteringen/aanpassingen van de financieringssystematiek. Op verzoek van de Belastingdienst is de Brancheorganisatie Kinderopvang op 23 januari met hen in gesprek gegaan over dit verbetertraject.

Een afvaardiging van de Stuurgroep Financiën nam deel aan dit gesprek met de Belastingdienst. De belangrijkste punten uit dit gesprek:

  • De BK heeft ervoor gepleit  om geen extra administratieve last bij de kinderopvangorganisaties neer te leggen.
  • De BK heeft aangegeven dat de verbetermaatregelen alleen succesvol zijn als de Belastingdienst, beter dan vandaag, er zorg voor draagt dat deze ook in de praktijk waargemaakt kunnen worden. Hierbij kan worden gedacht aan voldoende personele inzet van de Belastingdienst die ook adequaat is opgeleid.
  • De BK heeft ervoor gepleit om ook te kijken naar reductie van de compexiteit van de regeling. Hierbij kan worden gedacht aan invoering van t-2 (niet inkomen huidig jaar maar inkomen van 2 jaar geleden is de basis voor de kinderopvangtoeslag), minder dan de huidige 69 schijven en versimpeling cq schrappen van de koppeling gewerkte uren (140/70%-regeling).

Buiten de scope van dit verbetertraject van de Belastingdienst heeft de BK aandacht gevraagd om het starttraject voor een ouder mee te nemen en te kijken naar hoe controle en toezicht kan worden verbeterd en welke rol kinderopvangorganisaties kunnen spelen omdat we een gezamenlijk belang hebben (makkelijker maken voor ouders en het nog verder reduceren van fraude).

Het gehele advies van de Belastingdienst wordt binnenkort aangeboden aan de staatssecretaris.