Week tegen Kindermishandeling: 19 tot en met 25 november

31 oktober 2018

Week tegen Kindermishandeling: 19 tot en met 25 november

De Week tegen Kindermishandeling wordt jaarlijks georganiseerd. Geïnitieerd door de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik, sinds 2016 overgenomen door de ministeries van VWS en JenV, het NJI en Movisie. De Week is bedoeld om aandacht te vragen voor aard en omvang van kindermishandeling, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Dit jaar is het de zesde keer dat deze week wordt georganiseerd.

Het thema dit jaar is “ik maak het verschil”. Dit thema is gekozen om duidelijk te maken dat iedereen iets kan betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie.  Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen.

Wat gebeurt er in de Week tegen Kindermishandeling?
Tijdens de hele week, van maandag 19 november tot en met zondag 25 november, vinden er in het hele land allerlei activiteiten plaats. Deze vind je terug in het activiteitenoverzicht op de site van de Week tegen Kindermishandeling.

De Brancheorganisatie Kinderopvang vormt samen met de BMK, BOinK, SWN, de PO-raad, de VO-raad, de Algemene Vereniging van Schoolleiders en Ouders en Onderwijs de ”Beweging tegen kindermishandeling” met als doel bewustwording en handelingsvaardigheid wat betreft kindermishandeling van professionals in opvang en onderwijs te vergroten. De BK is vertegenwoordigd in de kick-off bijeenkomst van de 6e Week tegen Kindermishandeling op 19 november a.s.

Ook in het kader van de Week tegen Kindermishandeling organiseert Samen Veilig Midden Nederland op 20 november a.s. een bijeenkomst over de verbeterde meldcode. Deze bijeenkomst is bedoeld voor kinderopvangorganisaties en scholen in de provincie Utrecht. De uitnodiging voor deze bijeenkomst en de bijzonderheden staan in onze agenda.

Gerelateerde dossiers Meldcode kindermishandeling