Save the Date: Bijeenkomsten Peuteropvang

Save the Date: Bijeenkomsten Peuteropvang

Er is nogal wat beweging in de peuteropvang! De Wet harmonisatie is op 1 januari 2018 in werking getreden. Daardoor valt de peuteropvang nu onder de Wet kinderopvang. Er gelden daarnaast nieuwe eisen voor peuteropvang met voorschoolse educatie. Bovendien staat er nog nieuw beleid op stapel voor de voorschoolse educatie: uitbreiding van het aanbod naar 16 uur en verplichte inzet van hbo’ers.

Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang ondersteunen aanbieders bij de voorbereiding op en implementatie van de Wet harmonisatie en van de nieuwe eisen voor de voorschoolse educatie. In de afgelopen jaren financierden de ministeries van SZW en OCW twee ondersteuningstrajecten.

Ter afsluiting hiervan organiseren we een aantal regionale bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten komen inspirerende sprekers aan het woord en gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Noteer nu alvast de data, zodat je de bijeenkomsten niet hoeft te missen.

Regiobijeenkomsten Harmonisatie
IJsbrand Jepma (Sardes) verzorgt een inleiding over ‘Harmonisatie: wat zijn de gevolgen voor de peuters?’ Daarna wisselen we visie, gevolgen, knelpunten en praktijkervaringen uit in relatie tot de harmonisatie.

Data en locaties bijeenkomsten Harmonisatie

  • Dinsdag 20 november 2018, 10:00-12:00 uur in Zwolle
  • Dinsdag 20 november 2018, 14:00-16:00 uur in Utrecht
  • Vrijdag 23 november 2018, 10:00-12:00 uur in Eindhoven

Regiobijeenkomsten Voorschoolse Educatie
Ana del Barrio Saiz verzorgt een inspirerende en interactieve sessie over ‘Partnerschap met ouders in de voorschoolse educatie’. Rob Vergeer geeft verhelderende informatie over huidige eisen, toekomstige wijzigingen en nieuwe beleidsuitgangspunten voor de voorschoolse educatie.

Deze bijeenkomsten zijn primair gericht op organisaties in kleinere gemeenten, maar staf en leidinggevenden van organisaties in grotere gemeenten zijn ook van harte welkom.

Data en locaties bijeenkomsten Voorschoolse Educatie

  • Woensdag 21 november 2018, 13:00-16:30 uur in Amsterdam
  • Woensdag 28 november 2018, 13:00-16:30 uur in Eindhoven
  • Maandag 10 december 2018, 09:30-13:00 uur, Zwolle
  • Donderdag 13 december 2018, 09:30-13:00 uur, Rotterdam

Afsluitende landelijke bijeenkomst Harmonisatie
Ter afronding van het ondersteuningstraject Harmonisatie kijken naar de rol en positie van het peuterwerk in de geharmoniseerde situatie. Programma en sprekers volgen begin november! De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 7 december 2018 in Utrecht van 10:00-15:00 uur.

Afsluitende landelijke bijeenkomst Voorschoolse Educatie
Paul Leseman verzorgt een inspirerende lezing over een actueel aspect van peuteropvang. Rob Vergeer geeft informatie over wet- en regelgeving. Deze bijeenkomst zal op woensdag 19 december 2018 plaatsvinden in Utrecht van 13:00-16:30 uur.

Een uitgebreid programma en de mogelijkheid om je aan te melden volgen op korte termijn. Houd deze website dus in de gaten!

Deelname aan een regiobijeenkomst is gratis. Je hoeft geen lid te zijn van SWN, BK of BMK.