Schorsing Stint leidt tot logistieke uitdagingen

02 oktober 2018

Schorsing Stint leidt tot logistieke uitdagingen

Als Brancheorganisatie Kinderopvang volgen wij het besluit van de minister om de stint uit voorzorg te schorsen. Wij lazen dat voorlopige onderzoeksresultaten hebben geleid tot twijfel en voor iedereen geldt: de veiligheid staat voorop.

Als BK hebben we het besluit van de minister direct actief met al onze leden gedeeld via onze website en per mail als urgent bericht. Dit besluit van de minister is in lijn met ons advies om eerst de onderzoeksuitkomsten af te wachten, om te anticiperen op zorgen van ouders en om – indien nodig – het vervoer aan te passen. Veel BSO’s hebben zich – na het tragische ongeluk – al voorbereid op alternatieven, die overigens niet per definitie veiliger zijn, zoals lopen, fietsen of inzet van taxibusjes.

Logistieke uitdagingen
Het besluit dat gisteren is aangekondigd, betekent in veel gevallen: improviseren. Het leidt direct tot extra inhuur van taxibusjes en/of meer lopen en fietsen, afhankelijk van de verkeers- en veiligheidssituatie. Uit tientallen reacties van leden blijkt dat het vervoer vandaag met veel extra inspanningen van medewerkers veilig wordt opgelost. De schorsing van de stint leidt de komende periode tot een flinke uitdagingen op diverse locaties. Want de stint werd niet alleen ingezet voor vervoer van en naar de opvang.

Naast de alternatieven lopen en fietsen, proberen ook taxiverhuurbedrijven opvanglocaties zo veel mogelijk uit de brand te helpen. Dat lukt niet overal: soms zijn er te weinig busjes en chauffeurs. Ook de inzet en beschikbaarheid van extra begeleidend personeel vergt het uiterste. Daarbij zien we helaas dat de veiligheid rond scholen er met de inzet van extra auto’s niet op vooruit gaat. Dat is een groot en gemeenschappelijk punt van zorg in de komende periode. Bovendien brengt de extra inhuur van taxibusjes hogere kosten met zich mee, waarin niet is voorzien. Een inschatting van de meerkosten is nog niet te maken, al zullen deze uiteindelijk betaald moeten worden. Op dit moment gaat ieders aandacht eerst naar het regelen van veilig alternatief vervoer, want de veiligheid van de kinderen – die door opvangmedewerkers vaak als eigen kroost worden beschouwd – blijft voorop staan.

Gerelateerde dossiers Personenvervoer