Verslagenheid door noodlottig ongeval in Oss

20 september 2018

Verslagenheid door noodlottig ongeval in Oss

Het tragische ongeval vanochtend op een bewaakte spoorovergang in Oss, waarbij vier kinderen zijn overleden, roept verslagenheid op in heel Nederland. ‘Een verschrikkelijk noodlottig ongeval’, zo noemt de Brancheorganisatie Kinderopvang de dodelijke aanrijding met een elektrische bakfiets. ‘Zo’n tragisch ongeval is voor iedereen een zwarte dag.’

De brancheorganisatie heeft richting diverse media zijn medeleven uitgesproken richting ouders, familie, kinderen en begeleiders. Aandacht voor de direct betrokkenen bij deze onwerkelijke gebeurtenis komt nu op de eerste plaats. Daarnaast zijn door pers en leden al diverse vragen gesteld over de oorzaak en te nemen maatregelen naar aanleiding van deze gebeurtenis.

Vanuit de brancheorganisatie is aangegeven dat ook wij eerst de uitkomsten van het technisch onderzoek van de politie Oost-Brabant moeten afwachten. Wellicht was er sprake van een mankement. Later vandaag is er een persconferentie via de NOS, waarin de politie nadere mededelingen zal doen. Pas als er helderheid is over de oorzaak, is te bepalen of en hoe opvangorganisaties hun vervoersbeleid hierop moeten aanpassen.

Elektrische bakfiets
Een elektrische bakfiets is een door de RDW wettelijk toegestaan vervoersmiddel, ook voor vervoer van kinderen van en naar opvanglocaties. Het gebruik ervan is – als het goed is – opgenomen in het vervoersprotocol van elke individuele opvangorganisatie. Hierin staan dan regels voor gebruik, veiligheid, verantwoordelijkheden, training, routes en het houden aan verkeersvoorschriften. Helaas biedt geen enkel protocol en de verkeersregels bescherming tegen een tragisch ongeluk als deze.

Zorgen van ouders
Via diverse opvanglocaties zijn signalen binnengekomen dat ouders zich zorgen maken over de het vervoer van hun kinderen van en naar locaties. Enkele brancheleden geven aan dat zij overwegen om hun elektrische bakfiets tijdelijk niet te gebruiken, totdat er duidelijkheid is over de oorzaak van dit ongeval. Het is aan elke opvangorganisatie om dit zelf te bepalen en om te zorgen voor goed onderhoud van elk vervoermiddel.

Advies vanuit de brancheorganisatie is om te anticiperen op zorgen van ouders, om de eigen vervoersprotocollen na te lopen en deze extra onder de aandacht te brengen bij medewerkers.

Gerelateerde dossiers Personenvervoer