Internetconsultatie Wijzigingsbesluit voorschoolse educatie

04 september 2018

Internetconsultatie Wijzigingsbesluit voorschoolse educatie

Afgelopen maart kondigde minister Slob aan dat hij het mogelijk wil maken dat pedagogisch medewerkers die gekwalificeerd zijn voor de kinderopvang, maar hun scholing voor de voorschoolse educatie nog niet hebben afgerond, formatief mogen worden ingezet in de voorschoolse educatie. In een Wijzigingsbesluit wordt geregeld onder welke voorwaarden dat mag. Op 28 augustus 2018 is het concept Wijzigingsbesluit voor internetconsultatie beschikbaar gekomen.

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft gepleit voor deze verruiming. Hierdoor worden de mogelijkheden vergroot om te voldoen aan de vraag naar goed gekwalificeerde beroepskrachten. Bovendien biedt het de mogelijkheid om de opleiding voor de voorschoolse educatie te combineren met praktijkervaring, wat de kwaliteit ten goede komt.

In het concept Wijzigingsbesluit worden de volgende voorwaarden aan formatieve inzet verbonden:

  • de pedagogisch medewerker wordt ingezet naast een volledig gekwalificeerde beroepskracht voorschoolse educatie;
  • de pedagogisch medewerker is gestart met de aanvullende scholing voor de voorschoolse educatie;
  • de formatieve inzet is toegestaan voor duur van de scholing met een maximum van 2 jaar.

Tot 25 september 2018 is het mogelijk op het concept Wijzigingsbesluit te reageren.