Reparatie derde WW-jaar vanaf 1 september

09 augustus 2018

Reparatie derde WW-jaar vanaf 1 september

In het recente cao-akkoord en in eerdere cao-akkoorden is afgesproken dat de duur en de opbouw van de WW en de WGA gerepareerd worden, nadat hier in 2016 een versobering op had plaatsgevonden. Deze Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) brengt deze uitkeringen weer op het niveau van voor de versoberingen. Medewerkers betalen hiervoor een bijdrage. De werkgever houdt deze bijdrage in op het brutoloon en draagt deze af aan de Stichting PAWW. De werknemer kan de PAWW-uitkering een maand voorafgaand aan de beëindiging van de wettelijke uitkering aanvragen. Stichting PAWW verzorgt vervolgens de aanvullende uitkering aan de rechthebbende.

Inmiddels is bekend geworden dat de PAWW voor de kinderopvang op 1 september a.s. in gaat. Werkgevers in de kinderopvang ontvangen één dezer dagen een uitnodiging tot deelname aan de PAWW met een code om de registratie te activeren.

Meer informatie is te vinden op de site van FCB en de site van de Stichting PAWW. De informatie op deze sites kan ook van pas komen bij de communicatie met uw medewerkers. De laatstgenoemde site bevat ook een nuttig overzicht van veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden.