In één oogopslag een samenvatting van inspectierapport

06 april 2018

In één oogopslag een samenvatting van inspectierapport

Het ministerie van SZW heeft onlangs bekend gemaakt dat per 12 april 2018 in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) naast de inspectierapporten van de GGD ook een samenvatting van het inspectierapport zal worden gepubliceerd. Deze samenvatting bevat de belangrijkste inspectieresultaten. Zo zijn in één oogopslag de bevindingen van de inspectie over een kinderopvang locatie openbaar en voor iedereen zichtbaar.

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft bij het ministerie aangegeven dat we een voorstander zijn van een transparante kwaliteit van de kinderopvang maar dat de timing van de introductie van het "één oogopslag" principe bijzonder ongelukkig is. De Wet IKK met al zijn wijzigingen is net ingevoerd. In de beginfase van de invoering van deze complexe wetgeving is het begrijpelijk dat er meer bevindingen dan normaal worden genoteerd. Hierdoor zal er een ongenuanceerd beeld ontstaan over de kwaliteit op een locatie. Tevens bevordert de samenvatting de toegankelijkheid en leesbaarheid van de inspectierapporten niet. In de samenvatting kun je niet direct doorlinken naar de onderwerpen uit het inspectierapport waarop een bevinding is geconstateerd. Als je het onderwerp erbij wilt zoeken moet je eerst door het oorspronkelijke, moeilijk leesbare en (on)begrijpelijke rapport bladeren van minimaal 20 pagina's, voordat je bij het desbetreffende hoofdstuk komt. Het gevaar bestaat dus dat alleen het ongenuanceerde beeld van de samenvatting zal blijven bestaan.

Helaas heeft staatssecretaris Van Ark gemeend deze argumenten, die we in onze brief naar de woordvoerders in de Tweede Kamer benoemd hebben, naast zich neer te moeten leggen en zal de samenvatting in de huidige vorm in het LRK worden gepubliceerd.