Stevig pleidooi voor kansengelijkheid voor álle peuters

12 februari 2018

Stevig pleidooi voor kansengelijkheid voor álle peuters

Het kabinet wil kansenongelijkheid bestrijden en de talenten van elk kind stimuleren, zo staat in de brief van minister Slob te lezen.

BK, VNG, PO-Raad, SWN, BMK en BOinK bieden de Tweede Kamer een model aan, waarmee kansengelijkheid voor álle peuters kan worden gerealiseerd. In onze brief vragen we de Tweede Kamer om dit model te betrekken in het debat over onderwijsachterstandenbeleid, en de minister te adviseren de mogelijkheden van dit model samen met alle uitvoeringspartijen verder in kaart te brengen.

Een integrale voorziening
Met ons gezamenlijk model kan binnen de financiële kaders van het Regeerakkoord een integrale voorziening voor álle peuters gerealiseerd worden in álle gemeenten van Nederland. Inclusief de gewenste uitbreiding van 10 naar 16 uur per week. Het door ons uitgewerkte model gaat uit van reële kosten van kwalitatief hoogwaardige voorschoolse voorzieningen. Tegelijkertijd voorkomen we met dit model de nadelige financiële consequenties van de herverdeling van de GOAB middelen.

Kortom: we hebben een model dat én leidt tot gewenste resultaten in het regeerakkoord én leidt tot een integrale voorziening voor alle peuters én dat afbraak van voorzieningen voorkomt. Een model dat past bij onze visie op peuteropvang, waarin keuzevrijheid voor ouders en een gelijk speelveld voor alle ondernemers twee belangrijke uitgangspunten zijn.

Het Algemeen Overleg dat op 14 februari over de brief van Slob zou plaatshebben is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip. De Kamerleden zullen eerst aanvullende schriftelijke vragen stellen.

De gezamenlijke brief aan de Tweede kamer vind je hier.

Het AD besteedde vrijdag 9 februari 2018 aandacht aan dit onderwerp. Het artikel is hier te lezen.