Antwoorden op Kamervragen IKK en Harmonisatie

05 februari 2018

Antwoorden op Kamervragen IKK en Harmonisatie

De Tweede Kamer heeft schriftelijke vragen gesteld over de voortgangsbrief Harmonisatie en IKK van 16 november 2017.

In de antwoorden van staatssecretaris Van Ark vind je veel informatie over de praktische uitvoeringszaken die gemoeid zijn met de Harmonisatie van de voorzieningen die eind 2017 nog als peuterspeelzaal in het register stonden vermeld.

Over IKK gaat staatssecretaris Van Ark met name in op de drie uursregeling en het vaste gezichten criterium. Zij herhaalt haar toezegging van eind december om op korte termijn met GGD GHOR en VNG in gesprek te gaan over hun rigide uitleg van het vaste gezichtencriterium.

De brief met de antwoorden vind je hier.