Verduidelijking ‘structurele aanwezigheid’ Personenregister

02 februari 2018

Verduidelijking ‘structurele aanwezigheid’ Personenregister

Zoals bij de meeste gastouderbureaus en kinderopvangorganisaties inmiddels bekend is, moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen per 1 maart 2018 worden ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang.

Om het begrip ‘structurele aanwezigheid’ te verhelderen heeft DUO, de uitvoeringsorganisatie van het Personenregister, een nieuwsbericht gemaakt met daaraan toegevoegd de meest gestelde vragen (en bijbehorende antwoorden) over structurele aanwezigheid. Zo gaat DUO in op wat deze verplichting voor organisaties in de praktijk betekent en wat er van houders verwacht wordt.

Het bericht van DUO is voornamelijk gericht op de gastouderopvang, maar ook bruikbaar voor overige kinderopvangorganisaties.

Lees hier het hele document van DUO.