En we hebben ook nog ontzettend gelachen...

02 februari 2018

En we hebben ook nog ontzettend gelachen...

Op het presentatiescherm zijn beelden van een straatinterview te zien. Een willekeurige voorbijganger krijgt een vraag voorgelegd.
'Welk wachtwoord gebruikt u om in te loggen, op uw werk?'
'Eh... de naam van mijn kat, plus mijn verjaardag.'
'Je hebt een kat? Oh, wat leuk. Hoe heet-ie?'
'Minoes.'
'En wanneer bent u geboren?'
'18 oktober 1984.'
Bingo. Komt u vooral binnen! Hartelijk welkom bij onze privacygevoelige informatie! Niet te geloven, dat mensen zo naïef zijn. De zaal ligt in een deuk. Ik ook. En dat tijdens het taaiste onderwerp op de agenda van deze informatiebijeenkomst.Bussum, 't Spant! 1 februari 2018. Een volle bak met 235 mensen in de zaal. De Brancheorganisatie praat de leden bij, over Belangrijke Onderwerpen. Dat zijn er nogal wat. Zelden is er een jaar geweest waarin we met zoveel veranderingen te maken kregen. Ik weet niet goed wat ik ervan moet denken. Kwaliteit zichtbaar en meetbaar maken, prima. Aan de andere kant is verhoging van de regeldruk wel het laatste waar we op zitten te wachten. O ja, en de cao-onderhandelingen natuurlijk. In december liepen die vast. Inmiddels heeft FNV een petitie met handtekeningen aangeboden aan de werkgeversdelegatie en proberen cao-partijen wegen te vinden om de impasse te doorbreken en weer met elkaar in gesprek te gaan.Belangrijke Onderwerpen, zoals daar zijn: Directe Financiering, Implementatie IKK, het BKR-onderzoek, het Personenregister en de AVG, de nieuwe Privacywet zeg maar. De Brancheorganisatie zit er bovenop. Dat dit resultaten oplevert hebben we gezien aan het uitstel van de aanpassing van de beroepskracht-kindratio. En de tool voor het invoeren van de AVG, waar de Brancheorganisatie voor gezorgd heeft, daar heb je wat aan. Ik heb mijn oren te luisteren gelegd. Veel leden zijn vol lof over dit stukje gereedschap.Heidy Knol, directeur van de Brancheorganisatie, vertelde tijdens haar boeiende betoog over de IKK-implementatie dat zij ruzie heeft gemaakt op het ministerie van SoZaWe. Over de drie-uursregeling in het IKK-akkoord. Een regeling die juridisch en praktisch niet haalbaar bleek. Dit staat model voor de werkwijze van het ministerie: wet- en regelgeving over de schutting gooien die in de praktijk tot grote, onvoorziene problemen leidt. Niet goed over nagedacht dus. Onvoldoende het werkveld erbij betrokken gehad. Dat moet anders. Ga eerst maar eens in gesprek met de mensen van de praktijk: hoe zouden jullie het aanpakken? Geen top-down benadering dus, maar bottom-up. Het begint erop te lijken dat het ministerie het belang hiervan inziet. Dat is belangrijke winst.

We zijn er nog lang niet. Er zijn nog heel veel vragen, over al deze onderwerpen. Maar ik zie door de bomen het bos weer.

Floris Blom
Bestuurssecretaris KION, Nijmegen

Uitgenodigd door de BK om een impressie van de informatiebijeenkomst te geven
Meer informatie over deze bijeenkomst, en over de besproken onderwerpen, volgt zo spoedig mogelijk op deze website. Klik hier voor meer foto's.