Brancheorganisatie Kinderopvang pleit voor recht op kindvoorziening voor alle peuters

03 november 2017

Brancheorganisatie Kinderopvang pleit voor recht op kindvoorziening voor alle peuters

‘Het is een eerste stap, de impuls van 170 miljoen van het zojuist aangetreden kabinet Rutte III, dat peuters met een vermoedelijke achterstand nu 16 uur naar een kindvoorziening kunnen. Maar als het aan de Brancheorganisatie Kinderopvang ligt moet die mogelijkheid er komen voor alle peuters’, aldus bestuurslid Magda Heijtel. ‘ Wij gaan echt voor de tweede stap, namelijk dat alle peuters terecht kunnen in een geïntegreerde kindvoorziening.’ We willen versnippering in het aanbod van kinderopvang tegengaan, doorlopende ontwikkel- en leerlijnen creëren en samenwerking tussen de basisschool en kindvoorzieningen bevorderen.

Eerder omarmde de Brancheorganisatie Kinderopvang al, het in januari 2016 verschenen, SER Rapport ‘Gelijk goed van start’, waarin de SER pleit voor extra geld voor VVE. Heijtel: ‘Maar ook de SER kijkt in haar rapport verder dan alleen het recht op een kindvoorziening voor peuters met een vermoedelijke achterstand’. Zo stelt het rapport: ‘ In aanvulling daarop dient er voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar, ongeacht of hun ouders werken, een aanbod van 16 uur per week te komen, met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage van ouders. De kosten van dit voorstel variëren van 176 tot 231 miljoen euro. ‘

Voorbeeld Amsterdam
In de gemeente Amsterdam wordt nu al de volgende stap in kansengelijkheid en ontwikkelrecht voor jonge kinderen genomen. Er komt met ingang van 1 januari 2018 één peutervoorziening waar alle kinderen naartoe kunnen. Ouders kiezen de peutervoorziening die het beste aansluit bij hun situatie. Kenmerken als werk, inkomen of opleidingsniveau van ouders spelen daarbij geen rol meer. Ouders betalen daarvoor een inkomensafhankelijke bijdrage. De tarieven zijn gelijk voor zowel ouders die Kinderopvangtoeslag ontvangen als voor ouders die de gemeentelijke toeslag ontvangen. Naast de uurprijs ontvangen organisaties van de Gemeente een kwaliteitssubsidie voor de peutervoorziening als deze aan de voorwaarden voldoet van voorschoolse educatie.

In de peutervoorziening krijgen alle peuters een ontwikkelaanbod van 15 uur per week. Een substantieel aantal uren voor een duurzame invloed op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen met ontwikkelachterstanden krijgen de (extra) aandacht die ze nodig hebben.

Ontwikkelaanbod is maatwerk, elk kind is uniek en wil op een andere manier worden ondersteund en uitgedaagd. Er zijn kinderen die van huis uit weinig taal meekrijgen, zij krijgen in de peutervoorziening de ondersteuning die ze nodig hebben. Voor alle kinderen geldt dat zij er lekker gaan spelen en ontdekken samen met andere peuters. Ouders, professionals van de peutergroepen en scholen bepalen samen wat bij een kind past. In de peutervoorziening komen peuters van allerlei achtergronden bij elkaar. Het is belangrijk dat kinderen zich op jonge leeftijd bewust worden van de diverse stad waarin zij opgroeien. Waar de oude situatie een versterkend effect had op segregatie van kinderen - kinderen van werkende ouders gingen naar het kinderdagverblijf en andere kinderen naar de peuterspeelzaal, kan de  de peutervoorziening deze ongelijkheid verminderen. Peutervoorzieningen zijn gekoppeld aan basisscholen. Gemengde groepen in de peuterleeftijd kunnen leiden tot een gemengdere doorstroom naar groep 1. Toegang voor iedereen, met gemengde groepen en gelijke kansen op ontwikkeling, is hiermee de kern van het nieuwe beleid in Amsterdam.

Het Amsterdamse Model, dat door de Branche Kinderopvang Amsterdam, afdeling van de Brancheorganisatie Kinderopvang, samen met een groot aantal welzijnsorganisaties en de wethouder voor Jeugd en Onderwijs is gerealiseerd, is een enorme stap vooruit. ‘ Dit kan wellicht een goede inzet zijn voor collega organisaties van ons elders in het land, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen’ aldus Magda Heijtel.