Meertalige dagopvang

Meertalige dagopvang

In december 2021 kwam de toenmalige Staatsecretaris met het teleurstellende bericht dat de pilot meertalige dagopvang helaas per 1 februari 2022 zou stoppen. Ondanks het positieve rapport van de Universiteit van Amsterdam over de meertalige dagopvang. Het was aan de nieuwe minister van SZW, Karien van Gennip, om te beslissen of de pilot zou worden omgezet in formele wetgeving of niet. Gelukkig kregen we gisteren het nieuws dat de deelnemende organisaties aan de pilot hun meertalige opvangpraktijk nog twee jaar kunnen voortzetten na afloop van het experiment in februari 2022.

Organisaties die meertalige dagopvang willen aanbieden en die niet deelnamen aan de pilot, zullen moeten wachten totdat de structurele wettelijke mogelijkheid hiervoor geboden is. Wel kunnen zij in de tussentijd gebruik maken van artikel 1.55, tweede lid, van de Wet kinderopvang, indien zij kinderen van een andere herkomst opvangen én indien er sprake is van specifieke omstandigheden die een andere voertaal, naast de Nederlandse, noodzaken.

SZW gaat nu aan de slag met de uitwerking van de structurele regeling. De minister zal bij de uitwerking ook BK betrekken en verwacht in het komende jaar meer informatie te kunnen geven over de nadere uitwerking van het wetsvoorstel.

We houden jullie op de hoogte!

Beleid & Kwaliteit Dagopvang