Kenniskringen Pedagogisch Coaches van Expertisecentrum Kinderopvang

Kenniskringen Pedagogisch Coaches van Expertisecentrum Kinderopvang

Het Expertisecentrum Kinderopvang is van, voor en mét de sector en werkt in het belang van het zich ontwikkelende kind aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.

Eén van de middelen daarvoor zijn de kenniskringen voor pedagogisch coaches. De Kenniskringen faciliteren, motiveren en stimuleren pedagogisch coaches om in de eigen organisatie invulling te geven aan een verandertraject.

In de flyer van het Expertisecentrum Kinderopvang vind je alle informatie over de kenniskringen voor pedagogisch coaches.

Kwaliteitsbevordering