Op welke wijze kan worden aangetoond dat mijn medewerker beschikt over taalniveau 3F?

Het ministerie van OCW heeft in een factsheet op een rij gezet met welke diploma’s of certificaten aantoonbaar gemaakt kan worden wanneer je aan taalniveau 3F voldoet. Deze ‘Factsheet over de aantoonbaarheid van taalniveau 3F’ is op deze site te vinden bij de documenten in het dossier Voor- en vroegschoolse educatie.