In hoeverre moeten oproepkrachten (0-uren en min/max) in het kader van de huidige coronamaatregelen worden doorbetaald, mede in relatie tot de nieuwe regels vanuit de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) en gelet op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Het uitgangspunt is dat nul-urencontractanten niet hoeven te worden doorbetaald wanneer zij niet werken. Min-maxers worden bij niet werken slechts doorbetaald over het minimum aantal uren. Indien er langer dan 3 maanden is gewerkt kan een oproepkracht (zowel de nul-urencontractanten als de min-maxers, deze laatste groep voor de uren tussen de min en de max) met een beroep op het rechtsvermoeden betaling (en in normale omstandigheden ook tewerkstelling) claimen van de gemiddeld gewerkte uren. De NOW lijkt dit te gaan compenseren.