Wat zijn de normen voor het taalniveau van pedagogisch medewerkers in de VVE?

De landelijke vastgestelde eisen zijn als volgt:

Pedagogisch medewerkers die in een VVE-groep werken, moeten beschikken over taalniveau 3F voor mondelinge vaardigheden (spreken, luisteren en gesprekken voeren) en voor leesvaardigheid. Deze eis geldt met ingang van 1 augustus 2017 voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de G37 en de G86. Voor medewerkers in de overige gemeenten gaat deze eis per 1 augustus  2019 in.

Gemeenten kunnen aanvullende eisen stellen. Er zijn bv. gemeenten die niveau 2F voor schrijven verplicht stellen.

In de Kieswijzers taaltoetsen en de Kieswijzer taaltrainingen vind je meer informatie over het taalniveau. Je vindt de Kieswijzers op deze site bij de documenten in het dossier Voor- en vroegschoolse educatie.