UPDATE: Er zijn ook ouders wiens kinderen als gevolg van chronische aandoeningen (bijvoorbeeld astma) regelmatig hoesten of verkouden zijn. Wat moet ik antwoorden als deze ouders, ook al werken zij in een vitale sector, het niet terecht vinden omdat zij nu met het opvangprobleem opgezadeld worden terwijl hun kind in hun ogen niet ziek is? Sommige ouders eisen compensatie (in dagen of in geld)...

De situatie waar we nu mee te maken hebben is een uitzonderlijke situatie die zich niet eerder heeft voorgedaan. In deze situatie gelden andere regels en het is belangrijk dat iedereen zich daar aanhoudt; zo zijn de richtlijnen het meest effectief. Leg ouders uit dat je als kinderopvangorganisatie in deze situatie handelt conform de richtlijnen van het RIVM. De vraag of een kind wel of niet ziek is, is in deze niet relevant want leidend is de aanwijzing van het bevoegd gezag. De kinderopvangorganisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de consequenties die het volgen van deze aanwijzing van het bevoegd gezag heeft voor ouders.