Privacy

De website van Brancheorganisatie Kinderopvang is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website. Brancheorganisatie Kinderopvang kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot - en gebruik van - de site wordt door Brancheorganisatie Kinderopvang uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Privacybeleid
De Brancheorganisatie Kinderopvang hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.