Visie BK

De coronacrisis heeft het belang van de kinderopvang bovenaan de agenda geplaatst en laten zien dat de sector een essentiële maatschappelijke rol vervult, zowel voor de ontwikkeling van kinderen als voor het welbevinden van werkende ouders en het draaiend houden van onze economie. De toeslagenaffaire heeft laten zien hoe belangrijk het is dat deze voorziening op een toegankelijke en begrijpelijke wijze wordt gefinancierd. En last but not least is geconstateerd dat kinderopvang een belangrijke factor is in de emancipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen.

De BK wil een bredere toegankelijkheid van de kinderopvang realiseren, een gemakkelijker financiering en ruimte voor keuzevrijheid en ondernemerschap. Zij wil dit vanuit een visie op de rol van de kinderopvang.

Emmeline Bijlsma, directeur van de BK, legt uit wat die visie inhoudt: “De kinderopvang draagt bij aan een toekomstgerichte ontwikkeling van kinderen en biedt de mogelijkheid aan ouders om te werken. We willen kijken naar wat een kind nodig heeft en het kind in zijn gezin in de buurt centraal stellen. Door samenwerking kunnen we voor ieder kind de beste ondersteuning bieden die nodig is om ervoor te zorgen dat juist ook de kinderen in kwetsbare situaties dezelfde kansen krijgen als hun leeftijdsgenoten. Vanuit deze visie op de kinderopvang zijn wij voorstander van een bredere toegankelijkheid van de kinderopvang, een gemakkelijker financiering, met ruimte voor keuzevrijheid en ondernemerschap.”

BK vindt dat het tijd is om het stelsel stabiel en toekomstbestendig te maken in onomkeerbare, en tegelijkertijd behoedzame en uitvoerbare stappen. Hierbij moeten continuïteit en behoud van kwaliteit voorop staan.