Feiten & Cijfers

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) vertegenwoordigt 1.055 kinderopvangaanbieders en is daarmee dé stem van ruim 80% van alle aanbieders die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. BK is veruit de grootste brancheorganisatie in de kinderopvang. BK heeft de meeste stichtingen, de meeste grote organisaties, de meeste kleine ondernemingen en de meeste gastouderbureaus. BK is representatief voor de hele branche door een afspiegeling te zijn van hoe kinderopvang in Nederland georganiseerd is. Wil je weten wat er speelt in de kinderopvang? Dan ga je naar BK!

Kinderopvang in Nederland
In Nederland gaan er 814.000 kinderen naar de kinderopvang. Zo gaan er 339.000 kinderen tussen 0-4 jaar naar de KinderDagopvang (KDV), 394.000 kinderen van 4-12 jaar naar de Buitenschoolse opvang (BSO) en 101.000 kinderen naar de Gastouderopvang (GOO). In de kinderopvang werken ruim 110.000 medewerkers. Er zijn in Nederland 3.410 geregistreerde kinderopvangaanbieders die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dagopvang, BSO, peuteropvang en gastouderopvang. Al deze aanbieders zijn gebonden aan dezelfde strikte landelijke kwaliteitseisen en ondersteunen jonge gezinnen en hun kinderen met een opvangaanbod op maat.

BK is de grootste - kijkend naar rechtsvorm
De kinderopvangaanbieders in Nederland onderscheiden zich in vorm, omvang en organisatie. De Nederlandse kinderopvang wordt uitgevoerd door organisaties met verschillende rechtsvormen. Met 36% is de BV de meest voorkomende rechtsvorm in het landelijk register, gevolgd door de eenmanszaak met 29%, dan de stichting met 16% en de VOF met 14%.

Rechtsvormen van geregistreerde kinderopvangbedrijven per 1-4-2021 (na correctie moederstichtingen en 'onbekend'):

BK is dé stem van ruim 80% van alle georganiseerde kinderopvang aanbieders in Nederland
Bijna 40%/ Ongeveer een derde van de 3.410 kinderopvangaanbieders in Nederland - ca. 1.300 aanbieders - is aangesloten bij een brancheorganisatie. De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) vertegenwoordigt meer dan 1.055 kinderopvangaanbieders en is daarmee dé stem van ruim 80% van alle aanbieders die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie.

BK is net zo gevarieerd als de branche zelf
De Brancheorganisatie Kinderopvang is een belangenbehartigingsorganisatie voor alle typen kinderopvang. Klein en groot, not-for-profit en profit, dagopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang en gastouderopvang: zij zijn allemaal lid van BK. Wij vertegenwoordigen het hele palet: van kleine ondernemers met 1 of 2 kleinschalige opvanglocaties en trotse familiebedrijven tot grote regionale of landelijke not-for-profit en for-profit ketens. 

BK heeft de meeste stichtingen, de meeste grote organisaties, de meeste kleine ondernemingen en de meeste gastouderbureaus. BK is een representatieve afspiegeling van hoe kinderopvang in Nederland georganiseerd is. Daarom is BK de enige representatieve bracheorganisatie in Nederland. We zijn net zo gevarieerd als de branche zelf. BK weet wat er speelt en leeft in alle geledingen van de sector. Wil je weten wat er speelt in de kinderopvang? Dan kom je bij BK.

Omvang verdeling lid-ondernemingen van Brancheorganisatie Kinderopvang