Over ons

Wie we zijn
De Brancheorganisatie Kinderopvang is de grootste brancheorganisatie in de sector kinderopvang, die zowel de not-for-profit als profit kinderopvangorganisaties, BSO’s en gastouderopvang verenigt.

Met 900 leden die ongeveer 60 procent van de omzet in de kinderopvang vertegenwoordigen, zijn wij de grootste belangenbehartiger voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus in Nederland.

Meer dan 175 organisaties in de not-for-profit, meer dan 50 gastouderbureaus en meer dan 90% MKB'ers maken de BK de belangenbehartiger van de gehele sector. Van éénpitters tot de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland.

Lobby & vertegenwoordiging
Wij bundelen en behartigen de belangen van onze leden, zodat zij ruimte hebben om te ondernemen, te innoveren en te investeren in kwaliteit. Belangrijke issues plaatsen wij op de politieke en maatschappelijke agenda. Om dat te doen, zitten we aan tafel met bijvoorbeeld de ministeries van SZW en OCW, BOinK, BMK, Sociaal Werk Nederland, VNG, GGD-GHOR, de Belastingdienst en zijn we natuurlijk actief lid van VNO-NCW en MKB-Nederland. Ook vertegenwoordigen wij onze leden in werkgeverszaken als de cao onderhandelingen en arbeidsvoorwaardenbeleid.

Visie & beleid
De BK is een vaste gesprekspartner van de ministers van SZW en OCW en hun ministeries in het proces van wet- en regelgeving. In onze standpuntbepaling nemen we de input van leden mee die we ophalen tijdens ledenraadplegingen, bijeenkomsten, adviesraden, vragenuurtjes, enquêtes en platforms.

Kennis, analyse & advies
De BK fungeert als kennis-, nieuws- en informatiecentrum voor leden en sector. Of het nu gaat over werkgeverschap, bedrijfsvoering, arbeidsrecht, kwaliteit of beleid, de deskundige medewerkers van de BK weten er alles van. Ze volgen de ontwikkelingen in de sector op de voet en analyseren de gevolgen hiervan op de bedrijfsvoering van organisaties. Om dit vervolgens te vertalen naar standpunten in de lobby en advies richting leden.

Met nieuwsberichten, dossiers, podcasts, opinie en achtergronden op de website brengen zij kennis en informatie samen. Ook kunnen leden voor vragen terecht bij de juridische helpdesk of beleidshelpdesk.

Voorwaarden & Governance code: helder richting klanten
Ondernemers in de kinderopvang hanteren de algemene voorwaarden van de BK. Ook houden zij zich aan de Governance Code Kinderopvang; de richtlijn voor integer en transparant bestuur & toezicht, die opgesteld is door de bdKO en VTOI-NVTK.