3000 vacatures in de kinderopvang

3000 vacatures in de kinderopvang

Voor woensdag 6 november hebben leraren in het basis- en voortgezet onderwijs een landelijke stakingsdag aangekondigd om nogmaals nadrukkelijk aandacht voor het lerarentekort te vragen.

In het basisonderwijs zijn zo’n 2400 openstaande vacatures die niet of moeilijk vervuld kunnen worden, waarbij ook veel docenten in deeltijd werken. Zowel onderwijs als kinderopvang kampen met grote personeelstekorten, doch de arbeidsmarktkrapte in de kinderopvang is onderbelicht.

Want wat weinig mensen buiten de sector zich realiseren: in de kinderopvang zijn er maar liefst 3000 openstaande vacatures en ligt de vacaturegraad op 48 (dat wil zeggen dat er op elke 1000 banen 48 vacatures zijn). Bovendien is er door beperkte instroom bij opleidingen voor pedagogisch medewerkers de komende jaren maar beperkte aanwas.

Noodkreten zonder te klagen
We horen via onze leden, zoals bijvoorbeeld Kinderopvang Snoopy in Leimuiden, en via ouders steeds meer noodkreten over de toenemende personeelskrapte in de kinderopvang. Desondanks klaagt de kinderopvang niet snel. De druk op organisaties en medewerkers is echter groot en heeft grote gevolgen voor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van kinderopvang. In Haarlem moeten zelfs BSO’s van Op Stoom sluiten. Daarmee is het ook een urgent maatschappelijk issue waar wij samen met partners in de sector (Arbeidsmarktplatform Kinderopvang) en BOinK, met klem aandacht voor vragen bij de politiek en het ministerie. 

Kinderopvang zoekt altijd oplossingen
Kinderopvang biedt altijd graag haar dienstverlening aan in het licht van de samenwerking met het onderwijs. Ook bij voorgaande onderwijsstakingen boden kinderopvangorganisaties, daar waar dat mogelijk en gewenst was, aan om locaties open stellen en personeel in te zetten. Het verbaast ons dan ook dat in de handreiking voor schoolbesturen het volgende advies is opgenomen.

De handreiking voor schoolbesturen bij de staking op woensdag 6 november vermeldt het volgende:
Het schoolbestuur moet bedenken hoe het vorm geeft aan de opvang van leerlingen. Het bestuur kan ook zorgen dat leerlingen kunnen worden opgevangen door externe buitenschoolse opvang. De kosten daarvan zijn dan in principe voor de ouders, niet voor het schoolbestuur. Ouders moeten daarvan op de hoogte gesteld worden.”

Nu kinderopvang zelf kampt met een chronisch personeelstekort wordt het voor veel organisaties een vrijwel onmogelijke opgave om op 6 november kinderopvang aan te bieden. We lopen als kinderopvangorganisaties al dagelijks tegen de grenzen van onze mogelijkheden aan. Extra kinderopvang aanbieden ten aanzien van de onderwijsstaking is voor veel organisaties, met zoveel vacatures, in deze tijd dan ook echt een stap te ver.

Op 19 november organiseert de BK een netwerkbijeenkomst voor leden over de personeelstekorten  in de kinderopvang om informatie, kennis, ervaringen te delen en mogelijke oplossingen te bespreken.

Magda Heijtel
Directeur Brancheorganisatie Kinderopvang

Arbeidszaken & Cao
Door:
22 oktober 2019