Reactie op ‘pas met 5 jaar naar school’

Reactie op ‘pas met 5 jaar naar school’
Als BK begrijpen we dat het lerarentekort in grote steden nijpend is. Het geschetste noodscenario om vierjarige kleuters op de kinderopvang te laten, waar het AD mee opende afgelopen zaterdag, heeft in onze ogen echter te zeer een ‘ad-hoc’ karakter. 
 
De ontwikkeling van jonge kinderen is een groot goed en moet goed georganiseerd worden. Dit mag geen noodoplossing zijn: kinderopvang is er voor de ontwikkeling van het jonge kind en de ondersteuning voor ouders. Het is - net als lesgeven - een vak.

Bovendien verplaatsen we met dit noodscenario enkel het probleem. Want ook in de kinderopvang, en zeker in diezelfde grote steden, is er een groot tekort aan pedagogisch medewerkers, zijn er al wachtlijsten, en zelfs locaties die bij gebrek aan pedagogisch personeel, niet kunnen voorzien. Dus dan worden uiteindelijk (werkende) ouders met het lerarentekort opgezadeld. 

Kortom: in deze vorm lijkt het vooral een 'ad-hoc' oplossing ingestoken vanuit het lerarentekort. Als Brancheorganisatie Kinderopvang gaan we graag in gesprek voor een meer structurele oplossing voor de ontwikkeling van het jonge kind waarbij de kinderopvang zeker een zeer geschikte plek kan zijn, ook voor kinderen tot 5 jaar. 

Magda Heijtel
Directeur Brancheorganisatie Kinderopvang
Dagopvang Gastouderopvang
Door:
09 september 2019