Schetsbeelden & Stintgesprekken

Schetsbeelden & Stintgesprekken

Maandagochtend hebben Magda Heijtel en ik samen met Gjalt Jellesma van BOinK uitvoerig gesproken met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het was een constructieve gedachtewisseling. We hebben onze inzichten en opvattingen door de Beeldvormers uit Amsterdam laten schetsen: 

(Tekst loopt door onder de foto's)
We vertelden de minister dat de tekeningen zijn gebaseerd op ervaringen en expertise van onze leden. De minister liet expliciet merken dat ze hecht aan optimale samenwerking met de sector. Ze was het in grote lijnen eens met onze suggesties voor een af te sluiten convenant.

Dit werd ook haar inzet op het Algemene Overleg met de Tweede Kamerleden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Ook daar ontstond na twee uur beraad een opmerkelijke consensus. De Kamer zal alle waarschijnlijkheid morgen of volgende week in een motie vastleggen dat zij de komende twee jaar – waarin het zogenaamde tijdelijk toelatingskader van kracht is – van de minister verlangt dat zij de kinderopvangsector tegemoet komt met betrekking tot onze wens van maximaal 10 kinderen in een Sint. Daarvoor is het wel nodig dat eisen voor veiligheid, waaronder het vastleggen van de standaard veilige routes in het vervoersprotocol bijvoorbeeld, en rijvaardigheidsbewijs te inspecteren en indien nodig handhaafbaar zijn. Over de precieze formulering daarvan voeren wij nog nadere gesprekken met de minister.

De komende dagen volgt hierover meer informatie. Vragen? Mail me of bel ons bureau: bestuur@kinderopvang.nl of 030-7539900.

Felix Rottenberg
Voorzitter Brancheorganisatie Kinderopvang

Personenvervoer
Door:
17 april 2019