Update voortgang Stint-dossier

Update voortgang Stint-dossier

Woensdagavond stuurde Cora Van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, antwoorden op vragen van Tweede Kamerwoordvoerders naar de Kamer, dit naar aanleiding van haar zogenoemde Kamerbrief herziening toelatingskader Stint van afgelopen 26 februari. Het proces dat daarop volgt, heet in parlementaire termen Schriftelijk Overleg.

Ambtenaren van de minister hebben in januari en februari intensief gewerkt aan het doordenken en uittekenen van een tijdelijk, nieuw toelatingskader voor de Stint. Dat betrof vooral extra veiligheidseisen. De minister schreef in haar brief dat ze voor een later in te voeren permanent toelatingskader aan wil sluiten bij Europese wetgeving. Dat is niet één-twee-drie geregeld. Dat vraagt om nieuwe wetgeving en kost tenminste anderhalf jaar tijd. De minister wil voor het besturen van de Stint uiteindelijk rijbewijs B verplicht stellen. De consequentie daarvan is dat bestuurders met dit rijbewijs niet meer dan 8 personen mogen vervoeren. Dat creëert een nieuw probleem, in de BSO geldt immers de regel dat op een groep van 10 kinderen 1 pedagogisch medewerker nodig is. Dat leidt tot een forse toename van verkeersbewegingen als het om BSO vervoer gaat.

Wij hebben dit uitvoerig besproken met de ambtelijk adviseurs van de minister, met wie we met grote regelmaat overleggen. Ze verdienen een compliment voor de snelheid waarop ze met ons communiceren - ook als er grote verschillen van inzichten bestaan.

Vorige week leek het er even op dat de minister reeds nu al de rijrichting van de bankjes in de stint wilde veranderen: 4x2 recht naar voren gecombineerd met de invoering van de zogeheten driepunts veiligheidsgordel. Dit zou betekenen dat een terugkeer van de stint in september niet meer mogelijk zou zijn om dat er dan een geheel nieuwe Stint zou moeten worden vervaardigd.

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat de minister mede door de aanbevelingen van ons nu voor een tussenfase kiest waarin in het tijdelijk toelatingskader de bankjes blijven zoals ze staan in combinatie met een 2 punts veiligheidsriem, en dat kan in de huidige Stint gerealiseerd worden.

Over rijvaardigheid en inzicht in verkeersregels wil de minister met ons, de brancheorganisaties en BOinK een convenant sluiten. Dat betekent dat we via zelfregulering met onze leden afspreken dat kinderopvangorganisaties ervoor zorgen dat de bestuurders van de Stint een rijvaardigheidstraining volgen en toets afleggen, evenals een toets van kennis over verkeersregels, vooral afgestemd op Stint-gebruik en besturing.

Blijft het meningsverschil over het vervoer van 8 of 10 kinderen. Die minister wil het maximaliseren tot het aantal van 8 kinderen nu al opleggen met een Algemene Maatregel van Bestuur. Daarom hebben wij in samenspraak met BOinK en BMK contact opgenomen met vrijwel alle Kamerleden die het Stintvraagstuk behartigen. Wij hebben hun gevraagd om een Algemeen Overleg met de minister te voeren: dat is een uitgebreide bespreking waarin de Kamer de minister uitnodigt om met de vaste Kamercommissie van gedachten te wisselen over het Stint-dossier. Dat verzoek is woensdag gehonoreerd. Het openbare overleg vindt plaats op 16 april, een dag daarvoor spreken we de minister. Volgende week ontmoeten we individuele Kamerleden en bespreken we met hun nadrukkelijk de kwestie van het voornemen tot het maximaliseren tot 8 kinderen.

We zijn content met de toenadering in denken tussen het departement en ons maar nog niet tevreden. Erg goed was de steun en kennis van zaken van onze leden uit de Stuurgroep Kwaliteit (in het bijzonder Wilma Hendrix, Gaby Alberts en Mathhijs Gruijter) en de actieve rol van Emmeline Bijlsma, directeur-bestuurder van Montris in de lobby met Kamerleden en overleg met experts bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Op dit soort momenten blijkt weer wat voor rijke kennisorganisatie de BK is.

Vanzelfsprekend blijven we u steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte houden.

Hartelijke groet,
Felix Rottenberg.

Politiek & Wetgeving Personenvervoer
Door:
28 maart 2019