De waarde van kinderopvang moet bovenaan de agenda

De waarde van kinderopvang moet bovenaan de agenda

Handen en voeten geven aan een duidelijke visie en de maatschappelijke waarde van kinderopvang weer bovenaan de agenda zetten, dat wil Magda Heijtel. Sinds 1 oktober is zij de nieuwe directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang. ‘Ik hou van resultaten: praten moet iets opleveren.’

Magda Heijtel werkte ruim dertien jaar als directeur-bestuurder bij de Amsterdamse kinderopvangorganisatie Impuls. Ze was al enkele jaren bestuurslid bij de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), en sinds 1 oktober mag ze zich directeur van de brancheorganisatie noemen. Geen makkelijke functie, met zoveel nieuwe ontwikkelingen in de kinderopvangbranche. Maar wel een functie waar Magda klaar voor is.

Visie
‘Ik ben iemand die een visie graag goed in de praktijk neer wil zetten. Een visie zonder handen en voeten, daar heb ik niet zoveel mee’, vertelt de nieuwbakken directeur. In een eerder interview vatte Magda haar eigen visie op kinderopvang samen: ‘De relatief jonge kinderopvangbranche is continu in verandering en daar moet je goed op anticiperen. Proactief handelen is in deze sector van levensbelang. Je moet een breed netwerk onderhouden, zodat je in de gaten hebt wat er gaat gebeuren, onderzoek doen, weten waar je het over hebt, met partners praten en voorstellen doen, adequaat en snel reageren op ontwikkelingen.’

Focus
En dat is precies waar Magda nu op focust. Ze wil de visie die de brancheorganisatie nastreeft aanscherpen, samen met leden en samenwerkingspartners. ‘We zijn al geruime tijd bezig om de nieuwe wet- en regelgeving in de praktijk te laten landen. De tarieven, kostenstijgingen, alle maatregelen rondom de Wet IKK: krijg ze maar goed georganiseerd.
Onze leden werken er hard aan om de nieuwe eisen in praktijk te brengen. Eigenlijk wil ik weer terug naar de kern van onze taak, die bestaat uit twee pijlers: wij faciliteren ouders om zorg en werk goed te kunnen combineren. Daardoor heeft de kinderopvang een enorme maatschappelijke waarde. Wij zijn pluriform samengesteld. Voor elke vraag is wel een aanbod binnen onze branche. Dat maakt de kinderopvangsector uniek.’

Kindontwikkeling
De tweede pijler is kindontwikkeling. Magda: ‘Dat geeft kinderopvang juist die bijzondere meerwaarde: de unieke combinatie van opvang faciliteren, zodat ouders aan het werk kunnen gaan, en tegelijk inzetten op kindontwikkeling. De maatschappelijke waarde van kinderopvang, op pedagogisch én economisch terrein, wil ik nog nadrukkelijker op de agenda hebben. Ons bestaansrecht zit in deze twee pijlers, daar gaat het om. Dat is onze unieke positie.’

Expertise
Als directeur stuurt zij de medewerkers van de BK aan, maar zorgt ook voor voldoende expertise voor de leden. ‘Er moet kennis gedeeld worden, bijvoorbeeld tijdens workshops en bijeenkomsten. De vraag die daarbij leidend is: Zijn we up to date qua kennis om onze leden de kennis en het advies te geven dat nodig is om een bedrijf in de kinderopvang te runnen?’ Via monitors en analyses wordt gepeild hoe wet- en regelgeving landt bij de aangesloten organisaties. ‘Zo verwerven wij actuele kennis en ervaringen, om goed beslagen ten ijs te komen in gesprekken die wij voeren met overheden, politiek en media.’

Belangenbehartiging
Daarbij benadrukt Magda dat de BK belangen behartigt van grote én kleine organisaties. ‘Wij moeten maatwerk leveren, luisteren en goed opletten dat we iedereen mee blijven nemen in onze adviezen en bij nieuwe ontwikkelingen. De diversiteit, die je ook bij onze leden ziet, maakt de kinderopvang een prachtige sector. Diversiteit en pluriformiteit zijn mooi, maar moet je ook goed kunnen verhouden tot elkaar. Dat is een uitdaging, maar het faciliteren van de gesprekken tussen de partijen en het verzamelen van informatie is een rol die bij me past. Ik hou ervan als het ergens over gaat, als er resultaten behaald worden: samenwerken met een duidelijk doel.’

Overleg ministerie
In juni dit jaar schortte de brancheorganisatie het overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op uit onvrede over de ontwikkelingen rond de nieuwe bkr voor baby’s. ‘Het is een vervelende situatie’, geeft Magda toe. ‘Maar het is een opschorting; we hebben nooit gezegd dat we niet meer terugkomen aan de overlegtafel. We hebben nu even een periode van een pas op de plaats. Als we besluiten weer om de tafel te gaan zitten met het ministerie, willen we daar eerst een goed gesprek over hebben met het ministerie En ook onze leden hebben daar een belangrijke stem in. Maar het gaat geen jaar meer duren.’

Nieuwe bkr
Op korte termijn ligt de focus vooral op het monitoren van de nieuwe bkr voor baby’s (1 pm’er op 3 baby’s), die per 1 januari 2019 van kracht wordt als onderdeel van de Wet IKK. ‘Deze maatregel zal voor kleine organisaties anders uitpakken dan voor grote, en ook in de stad en op het platteland zullen er verschillen zijn. Wij gaan door middel van een praktijktoets in beeld brengen hoe de kosten zich ontwikkelen, en kijken daarbij of de nieuwe bkr leidt tot ongewilde effecten op het ondernemersklimaat.’

Dit artikel is gepubliceerd op Kinderopvangtotaal.nl.

Door:
19 december 2018