Niet wachten tot Stint-Juttemis

Niet wachten tot Stint-Juttemis
Dinsdagavond werd in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg voortgezet over de schorsing van de Stint. Opvallend was een opmerking van minister Cora van Nieuwenhuizen die halverwege de bijeenkomst, alsof ze een zachte terloopse trompet solo aanzette, plotseling uithaalde met de uitspraak dat ze de terugkeer van een vorm van Stint ‘zeer wel mogelijk’ acht. Ze voelde dat ze wellicht een te grote opening had geboden, dus direct voegde Van Nieuwenhuizen er aan toe dat de Stint, of een variant daarop, volledig te vertrouwen moet zijn voor gebruikers: ‘De twijfels moeten zijn weggenomen’.
 
Ondertussen heeft het ministerie niet stilgezeten naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerleden in de eerste termijn van het overleg. Er vindt donderdag 15 november overleg plaats met kinderopvangorganisaties, waaronder BK en BOinK, over de gesignaleerde onveiligheid op vele plekken in het land. De minister heeft TNO gevraagd om experts, hoogleraren, planmakers voor een verbeterde Sint op korte termijn uit te nodigen om inbreng te leveren. Dat gaat vrijdag 16 november plaatsvinden. Dan komt er op initiatief van BK nog een derde overleg met de ambtelijke top van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit overleg staat in het teken van de coalitie die wij hebben gevormd met partijen die essentieel zijn voor de fase die aanbreekt als TNO de minister zou adviseren om de Stint – onder voorwaarden – weer op de weg toe te laten.
 
Om te voorkomen dat er dan maanden overheen gaan voordat de Stint adequaat is gereviseerd, presenteren wij volgende week een plan; samen met Friesland lease (leasen 20% van Stints aan kinderopvangorganisaties), een netwerk van automotiv-garages die de revisie kunnen uitvoeren en het Waarborgfonds Kinderopvang die borg kunnen staan voor financiering van revisie of versnelde aankoop van nieuwe Stints. Dit alles in nauw overleg met de experts van de Technische Universiteit Eindhoven die essentieel zijn geweest bij het ontwerpen van het revisieplan. Slimme samenwerking in deze coalitie zal ook handreikingen opleveren voor de voorwaarden die verzekeraars zullen stellen aan een veilige besturing van de Stint. We leveren als BK voor en achter de schermen een constructieve bijdrage om een mogelijke herintroductie van de Stint te bespoedigen. Want niemand wil onnodig wachten tot ‘Stint-Juttemis’, zoals ik het verstond tijdens het AO in Den Haag.   
 
Vanzelfsprekend houden wij u doorlopend van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

Felix Rottenberg
Voorzitter
Ondernemerschap Personenvervoer
Door:
07 november 2018