Stint: waar staan we nu?

Stint: waar staan we nu?

Op initiatief van de Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een brede delegatie* onlangs overleg gevoerd met de ambtelijke top van het Ministerie van Infrastructuur. De aanhoudende impasse rondom de voorlopige schorsing van de Stint als vervoersmiddel was het urgente agendapunt.

Kinderopvangorganisaties, gemeentebestuurders en ouders vertegenwoordigd in BOinK, maken zich grote zorgen over de huidige situatie. Want er is een paradoxale situatie ontstaan: de Stint staat aan de kant, wordt intensief doorgelicht op mogelijke tekortkomingen, maar de alternatieven roepen vele vragen en zorgen op. Kinderen lopen in optochten begeleid door pedagogisch medewerkers over straat, en moeten kruispunten oversteken waar zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen. Er wordt gebruik gemaakt van elektrische bakfietsen, medewerkers van Kinderopvangorganisaties vervoeren kinderen in eigen auto’s. En: de verbanning van de Stint raakt ook het organiseren van buitenactiviteiten van Kinderopvang die daardoor op grote schaal geen doorgang vinden.

De adviseurs van de minister erkennen deze problemen en willen eerst de uitkomsten van het technisch onderzoek, door bijvoorbeeld TNO af te wachten. Deze uitkomsten zijn pas eind dit jaar te verwachten. Op 18 oktober heeft de minister antwoord gegeven op de 66 vragen die Tweede Kamerleden hebben gesteld, dit ook ter voorbereiding van een Algemeen Overleg in de Kamer op 1 november.

Ondertussen onderhouden wij intensief contact met de fabrikant van de Stint, BOinK, wetenschappers/experts van de TU Eindhoven en PostNL - eveneens gebruiker van de Stint - om bij te dragen aan veilig vervoer en om te bevorderen dat de terugkeer van de Stint - wellicht met aanpassingen in techniek en gebruik - hoge prioriteit krijgt.

Felix Rottenberg
Voorzitter


*Mede namens BK deden Mark Siep en Sacha Ausems van Kinderopvang Humanitas mee aan het overleg.

Ondernemerschap Personenvervoer
Door:
18 oktober 2018