Een bericht uit de Gastouderopvang

Een bericht uit de Gastouderopvang

De tijd gaat zo snel, we gaan alweer richting het laatste kwartaal van 2018!

Gastouderopvang is voor de Brancheorganisatie Kinderopvang een zeer belangrijk onderwerp. Ongeveer 14,5 % van ons ledenbestand bestaat uit gastouderbureaus en/of organisaties die behalve dagopvang en BSO ook gastouderopvang aanbieden. Dat zijn 140 unieke leden van de 957 (stand juli 2018).

Volgens de cijfers van het ministerie van SZW ging in 2014 ongeveer 17% van de kinderen naar de gastouderopvang, in 2018 ongeveer 15%. Deze cijfers laten ook zien dat tussen januari 2014 en april 2018 het aantal gastouders met bijna 10.000 gedaald is, van ruim 40.000 naar 30.659!

Uit het veld horen wij dat het gastouderbureaus moeite kost om nieuwe gastouders aan te trekken en over de vergrijzing van het bestand aan gastouders. Dit is een belangrijk punt van aandacht. Arbeidsmarkttekorten zien we in bijna alle sectoren, in de zorg, welzijn en dus ook in de kinderopvang. Het pas gestarte Arbeidsmarktplatform Kinderopvang van FCB zal zich buigen over deze problematiek, óók voor de gastouderopvang.

Wij staan altijd open voor uw goede ideeën en suggesties. U kunt met mij contact opnemen, maar natuurlijk ook met de leden van de stuurgroep Gastouderopvang (onlangs uitgebreid met een nieuw lid). Zij zijn jullie “ogen en oren”.

Sinds juni van dit jaar is Hubèr Agterberg het bestuurslid voor de gastouderopvang. Hij is de opvolger van Carlien Langelaan, die een aantal jaren hard gewerkt heeft om gastouderopvang op de kaart te houden. Hartelijk dank daarvoor, Carlien. En vanaf begin dit jaar is Sylvia Kuiper de medewerker Helpdesk Gastouderopvang. Ze weet heel veel over gastouderopvang, misschien heeft u inmiddels al contact met haar gehad.

Maar even terug naar de ontwikkelingen in de gastouderopvang en de plannen voor 2018 en verder. We hebben samen met BMK en VGOB verder gewerkt aan het “IKG” (een Akkoord Innovatie en Kwaliteit voor de Gastouderopvang). De naam IKG is misschien niet zo’n gelukkige, dus eigenlijk willen we dat liever de “Kwaliteitsagenda Gastouderopvang” noemen.  Uiteraard gaan we de plannen en voorstellen met u en alle belangrijke partners uitgebreid bespreken.

Toezicht op de gastouderopvang is een belangrijk onderwerp, ook voor de kwaliteitsagenda. Het overleg met GGD/GHOR is in april van dit jaar gestart, u heeft erover kunnen lezen in onze berichtgeving. Wij willen het overleg in het najaar vervolgen.

We blijven u op de hoogte houden van alles wat er gebeurt.

Carla Schipperheijn, Senior Beleidsmedewerker

De leden van de stuurgroep gastouderopvang zijn:
Nieuw lid: Hanneke Schot (Korelon)
Hubèr Agterberg (Via Viela)
Alien Alberts (Berend Botje)
Gea Vliek (Gastouderbureau Ziezo)
Grietje Bouma (Gastouderbureau Inzicht)
Primavera Snelders (KINOP)
Marike Wittebol (Gastouderland)
Ireen Mars (4Kids) – tot augustus 2018, daarna Sebastiaan Dekkers
Ron Baars (Vigo) – tot januari 2019
Sylvia Kuiper (helpdesk Gastouderopvang)

Door:
06 september 2018