Nog een nieuwe brancheorganisatie?

Nog een nieuwe brancheorganisatie?

Het is nog nooit zo nodig als nu geweest: één brancheorganisatie die in de volle breedte staat voor de belangen van de kinderopvang. De overheid legt regels op die contraproductief uitwerken en niet aansluiten bij onze pedagogische praktijk. Onverantwoorde kostenstijgingen zonder reële compensatie zijn het gevolg. De betaalbaarheid én toegankelijkheid van onze diensten komt hiermee in gevaar. De verdeeldheid in de branche maakt dat de balans en kracht ontbreekt om het juiste tegenwicht te bieden. Met de recente oprichting van de BVOK en eerder met de BMK komen we inmiddels uit op maar liefst 4 brancheorganisaties. Ik stel mijzelf al enige tijd de vraag wat deze verdeeldheid ons vertelt, waar het voor staat?

De financiële crisis heeft zaken op scherp gesteld met pijnlijke maatregelen als gevolg. Dit hebben we allemaal gevoeld. Het was zaak om te overleven. Een nieuwe situatie voor onze jonge sector na jaren van groei. Onzekerheid alom. Een crisis is echter ook een moment voor bezinning, om jezelf opnieuw de vraag te stellen wat je betekenis is. Deze discussie hebben wij in de sector niet open en goed met elkaar gevoerd. Onder de oppervlakte speelden angsten voor het eigen voortbestaan, bedreigingen van buiten, idealen die ondersneeuwden, macht(sverlies). Een voedingsbodem voor onderling wantrouwen en een non-discussie over bedrijfsvormen. Geld terug investeren of puur winst maken….?

De financiële crisis is inmiddels achter de rug, maar helaas duurt de interne vertrouwenscrisis in de sector voort. Hoe zetten we wantrouwen om in vertrouwen? Dat is de actuele vraag. De overheid walst nietsontziend over de sector heen. De eerste slachtoffers zijn al gevallen en er zullen er vele volgen als in 2019 de volgende set nieuwe regels ingaan. Wat is het nut van elkaar wantrouwen als het gevaar van buitenaf komt? Kunnen we niet véél meer bereiken als we onze krachten bundelen en samen optrekken? Okay…hier is moed voor nodig. Het vermogen om over de eigen schaduw heen te stappen en een zakelijke manier van omgaan met elkaar. Samen de bureaucratische reus constructief aanpakken: redelijkheid, strategisch handelen en alles onderbouwd met feiten!

Vorige week heeft de BK het overleg met het Ministerie van SZW opgeschort. Een lastig maar ook een zeer moedig besluit. Ik hoop dat de andere partijen zich aansluiten. En belangrijker... dat ook zij moed gaan tonen! 

Door Mark Siep
Plukkebol Kinderopvang

Door:
19 juni 2018