Gesprek Tweede Kamer

Gesprek Tweede Kamer

Eergisteren blogde ik over het nadere onderzoek naar de BKR dat wij hebben laten uitvoeren en het gesprek met de staatssecretaris daarover. Gistermiddag hebben we sectorbreed een gesprek gevoerd met de woordvoerders kinderopvang in de Tweede Kamer. Het was een constructief gesprek dat met name ging over de nieuwe BKR en de praktijktoets - die wij samen met BMK en Boink hebben laten uitvoeren. De Kamerleden waren geïnteresseerd en vroegen door op onze zorgen met betrekking tot het ingrijpende karakter en de financiële haalbaarheid van deze maatregel.

We hebben ze opgeroepen dit te delen met de staatssecretaris en om een deel van de voor de kinderopvang uitgetrokken 250 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de compensatie hiervan.

Daarbij heb ik de kans aangegrepen een hartekreet te uiten ten aanzien van de regeldruk. Ik heb gepleit voor een onderzoek naar de toenemende regeldruk in onze sector. IKK is ooit gestart als project ‘Het Nieuwe Toezicht’ met de nadrukkelijke doelstelling om regelgeving én toezicht meer op hoofdlijnen te laten plaatsvinden. Het tegenovergestelde gebeurt helaas nu in de praktijk. De voorbeelden van het vaste gezichten criterium en de drie uursregeling spreken hierin voor zichzelf.

Heidy Knol

Politiek & Wetgeving IKK
Door:
07 juni 2018