Brancheorganisatie Kinderopvang positief verrast over afstel nieuw stelsel financiering

Brancheorganisatie Kinderopvang positief verrast over afstel nieuw stelsel financiering

Gisteravond zijn we geïnformeerd over het afstel van de nieuwe wijze van financiering van de kinderopvang. Het valt niet te ontkennen dat we zeer verrast waren. We zijn inmiddels 3,5 jaar betrokken bij dit traject en ondanks het feit dat het traject meerdere keren was uitgesteld, was er geen enkele aanleiding te veronderstellen dat het nieuwe stelsel van financiering van de kinderopvang niet door zou gaan.
Alhoewel we ons in bepaalde onderdelen van het nieuwe stelsel van financiering konden vinden, zijn wij positief verrast over het afstel van het nieuwe stelsel van financiering, omdat dit tegemoet komt aan de bezwaren die we vanaf het begin hebben geuit.

Om het geheugen op te frissen: in het voorgestelde nieuwe systeem zou de kinderopvangtoeslag niet meer naar de ouder gaan, maar was het de bedoeling dat de ouder de eigen bijdrage betaalt aan DUO, waarna DUO dit bedrag, tezamen met de overheidsbijdrage, betaalt aan de kinderopvangorganisatie. De hoogte van de eigen bijdrage zou worden gebaseerd op het inkomen van twee jaar geleden, waardoor de vaststelling van de eigen bijdrage wordt vereenvoudigd en het aantal verrekeningen, en daarmee ook het aantal (hoge) terugvorderingen, fors zou dalen.

In de gisteren door de Staatssecretaris verstuurde brief aan de Tweede Kamer, legt zij uit waarom dit niet doorgaat en de uitvoering van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst blijft. Ze licht toe dat de afgelopen jaren er reeds veel verbeteringen zijn ingezet bij de Belastingdienst en de Belastingdienst de ambitie heeft om de komende tijd door te gaan met het uitvoeren van verbetervoorstellen.
Hierbij kan worden gedacht aan het meer gebruik maken van de maandelijkse aanlevering van gegevens door de kinderopvangorganisaties, meer persoonlijke aandacht voor ouders die in het verleden te maken hebben gehad met terugvorderingen en het uitbouwen van de digitale dienstverlening aan ouders.

Vanaf het begin heeft BK zich kritisch opgesteld ten aanzien van het nieuwe stelsel van financiering. Vooral omdat het nieuwe financieringssysteem grote risico’s met zich meebrengt en de impact op kinderopvangorganisaties groot is. Daarnaast is bij de Belastingdienst reeds veel verbeterd. En het heeft onze voorkeur om te werken aan verdere verbeteringen in het huidige stelsel, vooral als dit gecombineerd kan worden met één van de pijlers uit het nieuwe stelsel, namelijk het baseren van de bijdrage van de ouder op het inkomen van twee jaar geleden i.p.v. het inkomen van het huidig jaar.

Bovenstaande argumenten om af te zien van het nieuwe stelsel van financiering van de kinderopvang, zijn onverkort terug te vinden in de brief van de Staatssecretaris. Wij herkennen ons standpunt hier dan ook volledig in en zijn dan ook positief verrast over dit besluit.

Daarmee is voor ons dit traject niet afgerond. We hebben aangeboden om actief mee te denken over verdere verbeteringsmogelijkheden binnen het huidige stelsel, zeker ook omdat we het belangrijk vinden dat het aantal én omvang van de terugvorderingen bij ouders verder wordt teruggedrongen.

Wout Slob
Financieel directeur raad van bestuur Partou en voorzitter Stuurgroep Financiën & Economie Brancheorganisatie Kinderopvang

Verbetertraject Toeslagen
Door:
26 april 2018