Samen werken aan verandering

Samen werken aan verandering

Het jaar 2017 stond in het teken van de aankomende Wet IKK.  De hele branche was er druk mee bezig. De uitwerking riep veel vragen op en al snel bleek dat niet alles haalbaar was voor 2018.
Wat wel helder was waren de uitgangspunten; meer aandacht voor de pedagogische praktijk, minder vinklijstjes bij de inspectie en meer ruimte voor maatwerk.  Samen met het IKK waarbij innovatie en kwaliteit kenmerkend zijn, krijgt ook Het Nieuwe Toezicht vorm.

Tijdens de inspecties bij de diverse kindercentra van de organisatie waar ik werk als adviseur kwaliteit en beleid, bleken de inspecteurs in 2017 al geïnteresseerd in de manier waarop  wij bezig waren met het IKK.  De aandacht ging verkennend uit naar bijvoorbeeld het mentorschap en het veiligheidsbeleid.  Omdat iedereen nog zoekende was naar de interpretatie van de wet en nog niet alles was uitgewerkt, was het soms wel zoeken om elkaar goed te begrijpen.  Dat schuurde soms: begrijpen we elkaar goed? En  interpreteren we de wet nu zoals deze is bedoeld of gaan we nu alweer een smal pad op, een keurslijf waar we juist uit willen blijven!

Ik was op mijn beurt ook nieuwsgierig naar de wijze waarop de GGD inspecteurs zich in de regio voorbereidden op de wet IKK en Het Nieuwe Toezicht. Tijdens een vooronderzoek voor een nieuw te openen locatie raakte ik hierover in gesprek met de inspecteur. Er ontstond een leuk gesprek. De inspecteur gaf aan echt  in te willen zetten op een andere benadering; inspectie op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Wij zijn immers de professionals! En een goede pedagogische praktijk, dat is een gezamenlijk doel van zowel de kinderopvang als de inspectie. Het gesprek zal centraal komen te staan tijdens de inspectie; we zullen uitgenodigd worden om te gaan vertellen hoe wij in de organisatie en op locatie de wet hebben geïmplementeerd. Hierbij  zal er gekeken worden of het beleid en de werkwijze ook zichtbaar is in de (pedagogische) praktijk en of deze werkwijze overeenkomt met de wet.  Een mooie basis!

Na de jaarwisseling was er in onze regio ook een wisseling van inspecteurs. Na drie jaar kregen we twee andere inspecteurs toegewezen.  Van beide kanten was er de wens om kennis te maken met elkaar en eind januari was er een jaargesprek. Ik heb begrepen dat dit niet in alle regio’s  gebruikelijk is, maar ik moet zeggen dat ik dit wel een hele goede eerste stap vind voor een samenwerking. Er werden van beide kanten verdiepende vragen gesteld  en het was fijn dat we wat afspraken konden maken over de wijze van terugkoppeling van de inspecties.

In de branche klinken de reacties naar aanleiding van de eerste inspecties in het kader van de wet IKK.  Iedereen is nieuwsgierig; hoe verloopt het en wat zijn de kritische punten.  De eerste geluiden zijn niet overal zo positief als mijn ervaring. De dialoog komt niet overal op gang en er is ook weer het gevoel van vinklijstjes en regeltjes.

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg..."  deze quote lijkt van toepassing op de fase waarin we nu zitten.
Willen we met elkaar veranderen, innoveren, aandacht hebben voor de kwaliteit en verandering in het resultaat, dan vraagt dit van alle partijen verandering in gedrag.
Mag ik iedereen uitdagen samen te werken aan verandering.  Probeer oprecht nieuwsgierig naar elkaar en elkaars werkwijze  te zijn, de inspectie naar de kinderopvang, maar ook de kinderopvang naar de inspectie.  De interesse mag breder zijn dan alleen het te toetsen toetsingskader. De vraag die wat mij betreft centraal staat is hoe de kinderopvang de wet IKK implementeert en hoe dit zichtbaar is. Het doel is niet te werken zoals de inspectie dit vraagt. De valkuil van nieuwe vinklijstjes en discussie hierover ligt hierbij op de loer.  Het is de rol van de inspectie te beoordelen of de praktijk voldoet aan de wet. Laten we elkaar uitnodigen voor een dialoog. Dat komt ook de relatie ten goede en zal de inspectie het detailniveau gaan overstijgen.

Samen een mooie verandering gewenst! 

Yvonne Spaan, Mundo Kinderopvang

Door:
08 maart 2018