De drie-uursregeling

De drie-uursregeling


Tot onze verbazing en teleurstelling kwam onze handreiking voor de implementatie van de drie-uursregeling niet door de toets van de toezichthouders en handhavers. Beide koepels en het ministerie lieten weten zich niet te kunnen vinden in de uitleg zoals in ons filmpje wordt gegeven. Wij hebben de afgelopen weken op al deze deuren geklopt en zijn de discussie aangegaan over de inhoud vanuit de praktijk. We kregen nul op het rekest. Helaas was er geen gehoor voor ons pleidooi om de uitvoering van de regel flexibel te houden, zoals nu, waardoor als sector kwaliteit kunnen blijven bieden en de kosten niet stijgen.

Hoe nu verder?
Nu de inhoudelijke discussie niet tot resultaat leidt, hebben we een aantal andere opties verkend.

Ten eerste de juridische lijn. Naar aanleiding van vragen van diverse leden hebben wij een advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht gevraagd te kijken naar ons filmpje en de tekst van regeling en toelichting om te bezien of leden hierover een rechtszaak zouden kunnen voeren. De advocaat ziet op juridische gronden op dit moment niet veel aanknopingspunten voor een proces. Dat zou eventueel nog wel later kunnen op grond van praktische uitvoerbaarheid.

Ten tweede de monitoring in de praktijk: deze maatregel is nadrukkelijk niet bedoeld als kostenverhogend, er is ook geen compensatie voor opgenomen in het maximum te vergoeden uurtarief. Wij hebben Ed Buitenhek gevraagd om net als voor de BKR  afgelopen voorjaar een onderzoek te doen naar de werking van deze maatregel in de praktijk. Met de resultaten daarvan kunnen we het gesprek opnieuw aan.
Ook gaan we de implementatie van IKK breed monitoren door middel van het scannen van de inspectieresultaten in het eerste kwartaal.

Ten derde hebben wij vorige week een rondje langs een aantal organisaties gemaakt om te vragen wat zij nu met deze maatregel gaan doen per 1-1 en daar kwamen drie varianten uit, die we graag met jullie delen.

  1. Organisaties die ons filmpje volgen en in de praktijk zien wat er gebeurt na inspectie
  2. Organisaties die hun locaties 2 varianten bieden om aan te voldoen
  3. Organisaties die hun locaties vragen een week te monitoren hoe de drie-uursregel nu werkt in de praktijk er vanuit gaande dat ze nu voldoen) en dat vast te leggen en te communiceren.

Meer good practices met betrekking tot deze maatregel zijn uiteraard van harte welkom op informatie@kinderopvang.nl

Felix Rottenberg & Heidy Knol
 

IKK
Door:
20 december 2017