Geslaagde IKK-bijeenkomst voor kleine organisaties

Geslaagde IKK-bijeenkomst voor kleine organisaties

Op woensdag 6 december ontvingen we zo’n 55 leden in Nieuwegein. Zij kwamen voor de bijeenkomst over de Wet IKK,  speciaal vanuit het perspectief van de kleine kinderopvangorganisaties. Er waren veel ondernemers aanwezig die één locatie hebben; slechts enkele aanwezigen gaven aan drie of meer locaties te hebben. Dat gaf een mooie basis om de impact van de maatregelen van IKK te bespreken. Met informatie van de kant van Brancheorganisatie Kinderopvang, en onderlinge uitwisseling tussen de deelnemers.

Vooraf was al door veel leden aangegeven waarover het in ieder geval moest gaan: de drie-uurs-regeling, de twee vaste gezichten voor baby’s, de invulling van het mentorschap en het beleid Veiligheid en Gezondheid. Bij het bespreken ervan gingen we verder de diepte in: hoe pas je de vaste gezichten regeling toe bij het ruilen van dagen, een dag extra komen of bij flexibele opvang? En mag je vanaf 1 januari 2018 eigenlijk nog wel groepen samenvoegen aan het begin en het einde van de dag? Wanneer leidt dat tot een nieuwe stamgroep? Hoe gaat de GGD oordelen als het vaste gezicht ziek is? Moeten alle pedagogisch medewerkers van een verticale groep scholing hebben voor het werken met baby’s, als daar twee kinderen van 0 jaar in zitten? Ook de invallers?

Op veel vragen en knelpunten kwam een stukje meer duidelijkheid, of een goede tip van één van de deelnemers. Voor een aantal onderwerpen was de oplossing minder voor de hand liggend, zoals de  drie uursregeling. Op zich is de gedachte erachter helder. Maar de zeer strikte uitleg van de overheid leidt tot een haast onoplosbare puzzel qua roostering. Hele lange diensten, strijdigheden met de arbeidstijdenwet of pedagogisch kwaliteitsverlies bij ‘gebroken’ diensten. ‘Doen we dan nog wel recht aan de intenties van deze maatregel?’ zo vroegen de deelnemers zich af. En dan de vaste gezichten: binnen de kleinschaliger kinderopvang wordt vaak gewerkt met hele vaste teams, waarbij iedereen alle kinderen kent. De meerwaarde van een strikte ‘vaste gezichten’-regel staat dan in contrast met de dagelijkse uitvoeringspraktijk waarin de ‘vertrouwdheid’ van pedagogisch medewerkers een vanzelfsprekendheid is.

Tijdens de koffiepauze en de lunch was iedereen volop met elkaar in gesprek. Het is duidelijk: dit soort bijeenkomsten moeten er meer komen. Dat gaat volgend jaar ook zeker gebeuren. We willen zo de implementatie van de maatregelen IKK monitoren, en er staan er ook nog een paar op stapel die per 1 januari 2019 ingaan. Stof genoeg dus om ook in 2018 op deze zinvolle manier met elkaar in gesprek te gaan!

Veel informatie over IKK en andere onderwerpen is voor leden te vinden achter de inlog. Voor antwoorden op specifieke vragen is natuurlijk de helpdesk beschikbaar via informatie@kinderopvang.nl.

Presentatie IKK-bijeenkomst voor kleine organisaties

IKK
Door:
12 december 2017