Gunnen & Delen

Gunnen & Delen

Management boeken, zijn niet het soort lectuur dat mijn voorkeur verdient. Stapels vliegen weg in de AKO winkel op Schiphol. Wellicht is het pretentieus maar voor een vakantie, zoek ik andere boeken die me opgewekt gerust stellen. Zoals het boek over de Amsterdamse School architect Piet Kramer, die in de jaren twintig en dertig honderden bruggen ontwierp,

Stuk voor stuk prachtige monumenten. Kramer was geen gemakkelijke man, tenminste dat werd over hem gezegd. Maar zonder ongemakkelijke mensen wordt de wereld niet beter.

 Ander voorbeeld: de biografie over de artistiek directeur van de Nederlandse Opera, Pierre Audi. Deze in Libanon geboren kosmopoliet heeft wonderen verricht. Het verhaal over zijn hervorming van de Opera is eigenlijk een managementboek. Audi durfde het aan om in het tweede jaar van zijn directeurschap een tienjaren plan te ontvouwen. Hij werd meewarig aangekeken. Kon het niet een onsje minder? Stap voor stap voerde Audi zijn plannen uit. De Opera werd dit jaar door de International Opera Awards uitgeroepen tot het beste Operahuis van Europa.

U, geacht lid van onze brancheorganisatie, vraagt zich wellicht af: waarom associaties van deze boeken met Kinderopvang materie. Welnu, ik maak sinds mijn aantreden in juni als voorzitter van het BK bestuur, een permanente rondreis door het land. Tenminste één keer in de twee weken ben ik op bezoek bij locaties. Daar leer ik veel. Van de ondernemerschapskracht van bestuurders en directeuren. Van de manier waarop zij pedagogisch medewerkers maximale ruimte geven, nadenken over duurzaamheid van gebouwen en buitenruimte. Maar het reikt veel verder. Opvallend is de toekomstgerichte manier van denken. Niet defensief. Gericht op samenwerkingsvormen met basisscholen waar de begrippen gunnen en delen centraal staan. Dat viel me op toen ik op bezoek was bij Wilma Hendrix in Dongen, bestuurder van Kid Kindercentra. Zij opereert in een krimpgebied, kijkt naar nieuwe kansen, over een jaar of vijf  is het denkbaar dat zij kinderopvang combineert met nieuw vormen van ouderenzorg.  Interessant! Ook leerzaam was een lange middag die ik doorbracht bij Matthijs de Gruijter, oprichter en directeur van Natuur BSO Struin, achter de dijk bij de Waal in Nijmegen. Natuurlijk- Natuur BSO is een niche, zoals dat in management termen wordt geduid, maar bijzonder – ook voor jonge kinderen met adhd of asperger diagnose die in de buitenlucht, in een geweldige natuuromgeving tot hun recht komen. Voor de manier waarop de Gruijter zijn lokalen heeft gebouwd en gefinancierd neem ik mijn pet af. Hij verdient een BK oorkonde voor creatief maatschappelijk ondernemerschap in onze branche. Zoals er zoveel mooie praktijken zijn die belicht moeten worden. Dat gaat allemaal gebeuren op deze site. Vanaf februari bouwen we samen met onze nieuwe directeur Heidy Knol onze staf uit. Over de service verlening –inclusief de juridische bijstand- hoor ik van leden goede berichten. Vanaf januari halen wij maandelijks via ledenpanels uw commentaren en aanbevelingen op.

En op donderdag 9 maart, op onze ALV-leden conferentie in Amersfoort ( 12.30 Theater de Icoon) verkennen we met U en experts de fundamenten en kansen voor Maatschappelijk Ondernemerschap in de Kinderopvangsector.
Een initiatiefrijk 2017 toegewenst!

Felix Rottenberg.

Door:
23 december 2016